2019. gada 25. apr.

Bibliotēku nedēļa Krāslavas NC bibliotēkā


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/biblioteku-nedela-kraslavas-nc-biblioteka.html

 
Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma bibliotēku nedēļa Latvijā notiek kopš 1997. gada. Bibliotēku nedēļas laikā – 23. aprīlī – tiek atzīmēta arī Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena. Šajā dienā visā pasaulē, arī Latvijā, nostiprinās tradīcija, kad vīrieši dāvina sievietēm rozes, bet sievietes vīriešiem – grāmatas.
 
Bibliotēku nedēļas tēma šogad ir „Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām”. Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks aicināja akcentēt vārdu „dialogs” kā iespēju risināt lietas kopīgi: ģimenē – bibliotēkā – valstī.

Bibliotēku nedēļa notiek laikā no 22. līdz 28. aprīlim, un tas ir laiks, kad bibliotēkas ar dažāda veida norisēm un citām aktivitātēm pastiprināti pievērš uzmanību sev, savam darbam un bibliotēku nozīmei sabiedrībā. Mainoties sabiedrībai, mainās arī bibliotēka. Krāslavas NC bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāri uzaicināja ciemos Krāslavas Varavīksnes 6. klases skolēnus ar skolotāju Jekaterinu Aleksejevu un skolas bibliotekāri Oksanu Korčaginu.

Skolēni uzzināja par bibliotēkas jaunajiem pakalpojumiem, par bibliotēkas resursiem, 3td e-GRĀMATU bibliotēku, par „Lasīšanas stafeti”, kura startēs 13. maijā (www.zvaigzne.lv),  tika aicināti aktīvi iesaistīties zīmējumu konkursā „Mana pasaule” (nolikums tiks publicēts 01.05. KNCB tīmekļvietnē). Konkurss tiks veltīts Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai.

Skaists brīdis bija, kad 6. klases skolēni pirmie pieskarās jaunajām grāmatām un arī mēģināja ieinteresēt ar tām klasesbiedrus, demonstrējot, lasot fragmentus, nosaucot grāmatas autoru.

Bibliotekāri uzsvēra to, ka mūsdienu laikmetā bibliotēkām ir neatsverama nozīme informācijas piekļuvē. Dodot iespēju piekļūt informācijai, zināšanām un kultūrai, atbalstot mācīšanos, radošumu un inovācijas, bibliotēkas iedrošina un iedvesmo sabiedrību. Mūsdienu skolēni jau labi saprot, cik ļoti svarīga ir piekļuve kvalitatīvai un ticamai informācijai un zināšanām, arī to, cik būtiski ir izvērtēt informāciju un neļauties manipulācijai ar to. Bibliotēkām ir liela nozīme kultūrā, izglītībā, valsts un sabiedrības attīstībā!

Bibliotēku nedēļā aicina mūs demonstrēt savu bibliotēku un bibliotekāru drosmi un atvērtību pārmaiņām. Bibliotēkas ir neatņemamas pārmaiņu virzītājas, bez bibliotēkām veiksmīgas pārmaiņas un attīstība nav iespējama! Būsim atvērti uz pārmaiņām un sadarbību!
 
Viktorija Urbanoviča, KNCB BLN vadītāja
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru