2019. gada 21. nov.

Bibliotēka pilsētvides ainavā

Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/biblioteka-pilsetvides-ainava.html


Jau vairākus gadus Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā norisinās telpu un vides labiekārtošanas aktivitātes, pateicoties Krāslavas novada pašvaldības finansējumam, piedaloties projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”. Gadu no gada tiek meklētas jaunas idejas, jaunas iespējas, finansējums un aktīvi ļaudis, kas savā novadā, savā tuvākajā apkārtnē vēlas veikt uzlabojumus, labiekārtojot un pilnveidojot apkārtējo vidi. Ar apziņu, ka mēs darām paši, izzinām vietējos uzņēmējus un sadarbojamies ar viņiem, jūtamies lepni un neatkārtojami.

Šodien bibliotēka nav vienīgi tā vieta, kur cilvēki dodas tikai pēc grāmatām. Lielākas vai mazākas bibliotēkas ir kļuvušas par kultūras un sabiedriskās dzīves centriem, vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iespaidus. Tās ir informācijas apmaiņas vietas, kur var satikties gan Krāslavas novada vietējie iedzīvotāji, gan kaimiņu novadu, gan citu pilsētu un valstu viesi ne tikai iespieddarbu lasīšanas nolūkos, bet arī savas iekšējas inteliģences pilnveidošanā, brīvā laika pavadīšanas nolūkos.  Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā katru dienu tiek domāts, kā uzlabot bibliotēkas tēlu sabiedrības acīs - tiek plānoti darbi un meklēti resursi ideju īstenošanā. Krāslavas novada pašvaldības piedāvātais risinājums ir viena no iespējām vienoties darba grupā ar līdzdomātājiem, darbu realizētājiem kopīgu mērķu sasniegšanā.

Šogad Krāslavas novada centrālā bibliotēka turpināja darbu pie bibliotēkas pieguļošas teritorijas un iekštelpu pilnveidošanas, papildinot to ar jauniem dizaina elementiem. Projekta darbu rezultātā daļēji tika sakārtota bibliotēkas pieguļošā teritorija un atjaunots, kā arī papildināts iekštelpu interjers. Gaiteņu sienas tika nokrāsotas, kāpnes tika aplīmētas ar brīdinājuma joslām, telpu izstāžu vietas tika papildinātas ar jauniem dekoratīviem, praktiskiem elementiem,  ko veica vietējais uzņēmējs Nauris Lipšāns no Skaistas pagasta. Projekta īstenošanas laikā darba grupai pievienojās klāt jauni projekta īstenotāji. Tie bija brīvprātīgie jaunieši – skolēni un studenti, PII pasniedzējas, kas regulāri kopā ar savām ģimenēm un bērnudārzu audzēkņiem apmeklē KNCB, un nav vienaldzīgi par pilsētas kultūras iestādi. Pagatavotās mēbeles un dekoratīvie elementi ieguva krāsaini radošu risinājumu, tika izveidota KNCB apmeklētāju viedokļu kaste – grāmata, kur ikkatrs bibliotēkas apmeklētājs var uzrakstīt un atstāt savu komentāru bibliotēkas tālākai attīstībai. KNCB tagad bez rūpēm var apmeklēt vecāki ar zīdaiņiem, jo bibliotēkā tika iegādāts vecumam atbilstošs zīdaiņu krēsliņš, krāsains grīdas paklājs, tika pagatavota jauna burtiņu Mērķsiena – grīdas spēle bērniem, sašūti jauni grīdas sēžamspilveni un izveidots atbilstošs telpas noformējums. Šo darbu aktīvi veica paši jaunieši un pirmsskolas skolotājas. Bibliotēkas pieguļošās apkārtnes apzaļumošanai, pavasarī tiek plānota zāliena kultivēšana izmīdītājos laukumos. Tā kā šobrīd tas būtu neracionāli pilsētas veikto remontdarbu dēļ. Pērn iekārtotās bibliotēkas dekoratīvās vāzes, vēl šobrīd priecē garāmgājējus ar savu “sudrabziedu” krāšņumu, par ko pateicamies Krāslavas puķkopjiem Lūcijai Kuprevičai un Guntim Oinasam.

Tagad iebraucot Krāslavā no Rīgas puses, visus sveicina pārskatāms un aci žilbinošs ēkas uzraksts BIBLIOTĒKA,  kas veiksmīgi iederas pilsētvides skatos.

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas kolektīvs pateicas visiem  - gan Krāslavas novada pašvaldībai, gan ideju īstenotājiem par atbalstu un veiksmīgu sadarbību,  realizējot projektu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”.
 
Žaneta Moiseja,
p
rojekta koordinatore
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru