2021. gada 20. maijs

Bibliotēku sistēma Alise visās reģiona bibliotēkās

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/biblioteku-sistema-alise-visas-regiona-bibliotekas.html
Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (BIS ALISE) ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, kurš ieviests Latvijas publiskajās, speciālajās, augstskolu, skolu, organizāciju un uzņēmumu bibliotēkās.

Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā ir iekļauta informācija par pašvaldību un daļēji skolu bibliotēku krājumiem, novada resursu datu bāze (novadpētniecība).

Ar 2021. gada maija mēnesi informācijas sistēma ALISE-i ir ieviesta Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkās. ALISE-i nodrošina katras bibliotēkas krājuma uzskaiti un cirkulāciju, kā arī piekļuvi informācijai par konkrētās bibliotēkas krājumu publiskajā e-katalogā atbilstoši bibliotēkas statusam. Pēc šāda principa ievadītie dati sistēmā nodrošina atbilstošo uzskaiti un centralizētās statistikas atskaites.

Lai realizētu šo programmu, bija ilgs sagatavošanās process. Paldies abu novadu domēm un vietējām pašvaldībām par atbalstu un finansējuma iedalīšanu darbinieku apmācībām un programmatūras iegādei.

Bibliotēku darbiniekiem līdz sistēmas ieviešanai bija nepieciešams liels priekšdarbs - bibliotēkas krājuma izvērtēšana, nolietotās, saturā novecojušās literatūras atlase un norakstīšana. Pēc tam katram izdevumam tika piešķirti un ielīmēti svītrkodi, nomarķēta katra krājuma vienība. Tagad katra bibliotēka veido lietotāju reģistru. Tiek risināts jautājums par svītrkodu nolasīšanas skeneru iegādi. 

Lasītāju izvēlēto grāmatu svītrkodi tiks ieskenēti, un dati saglabāsies bibliotēkas informācijas sistēmā.

Automatizētā literatūras izsniegšana/saņemšana jeb cirkulācija ļaus uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tā būs ērtāk apkalpot lasītājus, dos iespēju ātrāk uzzināt, pie kura lasītāja ir grāmata, ja tā neatrodas plauktā, kā arī izsniegšanas termiņu. Varēs ātrāk apzināt arī kavētājus, iegūt citus statistikas rādītājus, ko nodrošina bibliotēku informācijas sistēmas Alise programma. Lietotājiem būs iespēja arī internetā rezervēt un pasūtīt
grāmatas no elektroniskā kopkataloga, izmantojot Krāslavas novada  Centrālās bibliotēkas veidoto elektronisko katalogu, varēs pārliecināties, vai pieprasījums ir izsniegts, vai atrodas uz vietas.

Pavisam Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par vairāk nekā 53000 iespieddarbu ierakstiem. Straujā informācijas tehnoloģiju attīstība radusi iespēju izmantot milzīgu informācijas daudzumu un inovatīvu pakalpojumu pieejamību visiem, kam pieejami informācijas tehnoloģiju līdzekļi. Šo piedāvājumu aizvien plašāk cenšas izmantot ikviens iedzīvotājs. Bibliotēka ir vieta, kur iespējams izmantot informācijas tehnoloģijas bez maksas. Šāds pakalpojumu piedāvājums prasa no bibliotēku darbiniekiem nemitīgu apmācību procesu, padziļinātu zināšanu apguvi.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore

Ilustratīvs foto no https://momenti.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru