2021. gada 15. jūn.

Bērnu zīmējumu konkursa rezultāti

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/bernu-zimejumu-konkursa-rezultati.html
Zīmējumu konkursā „Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā”, kuru organizēja Krāslavas novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar „Europe Direct Austrumlatgalē”, piedalījās 62 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Konkursam tika iesniegti 67 zīmējumi. Savos iespaidos un priekā dalījās Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” audzēkņi, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Varavīksnes vidusskolas skolēni, Dagdas vidusskolas un Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskolas un arī Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi. Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Magidas pateicās visiem konkursa dalībniekiem, skolotājiem un vecākiem par līdzdalību konkursā un apsveica uzvarētājus: Anželiku Naumovu, Lāsmu Rubeni, Elzu Ahromkinu, Nikolu Žukovu, Elizabeti Žurovu, Gļebu Čumiku, Diānu un Annu Žuras.

Pasaule bērnu un jauniešu redzējumā ir skaista un droša, uzticības pilna.

Bērna dvēsele saredz un sajūt visas dabas stihijas - Gaisu, Ūdeni, Zemi, Uguni.

Bērnu zīmējumos attēloti saule, debess, varavīksne, upes un jūra, meži, pļavas, puķu košums, putni, taureņi un bites, daba un izklaide dabā.

Daudz, daudz balonu, rotaslietas, māja un mājas mīluļi, velosipēds, traktors un lauku darbi, ugunskurs un kopā būšana ar vecākiem, brāļiem, māsām un draugiem.

Prieks, ka bērni ir uzzīmējuši grāmatu un bibliotēku.

Redzam arī gadžetus, kā tad bez tiem.

Skatoties uz zīmējumiem, rodas sajūta, ka bērns mūsdienīgajā Eiropā, neskatoties uz visām likstām, izjūt pasaules labestību un jutās tajā drošs un pasargāts.

Zīmējumu izstādi var apskatīt Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā līdz 30. jūlijam, zīmējumu virtuālo izstādi varēs apskatīt sociālajos tīklos no 18. jūnija.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas NC bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Jurija Rogas foto


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru