2021. gada 29. sept.

Baltu valodas diena Krāslavā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/baltu-valodas-diena-kraslava.htmlBaltu valodas dienā Krāslavas novada Centrālo bibliotēku apmeklēja Lietuvas Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs Audris Antanaitis, Zarasu rajona pašvaldības mēra vietnieks Rimantas Jurevičius, Lietuvas Zinātņu akadēmijas Wroblevski bibliotēkas direktors Sigitas Narbutas, Reto grāmatu nodaļas vadītāja Daiva Narbutiene, Zarasu pašvaldības publiskās bibliotēkas direktore Danute Karliene. Vizītes mērķis bija iepazīties ar grāfu Plāteru vēsturisko mantojumu, tā saglabāšanu Krāslavā. Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēka ir cieši saistīta ar grāfiem Plāteriem. 1891. gadā Viļņas advokāts Tadeušs Vrobļevskis, būdams bibliofils, visus savus ienākumus tērēja grāmatu un manuskriptu iegādei. Tieši šajā gadā grāfs Jozefs Plāters pārdeva lielāko daļu savas Krāslavas bibliotēkas slavenajam advokātam un tā nonāca privātīpašumā. 1912. gadā bibliotēka kļuva par publisku un tās darbības galvenais nosacījums bija: „Bibliotēkas krājumus nedrīkst izvest no Viļņas.” Šī tikšanās kliedēja mītu par slaveno grāfu Plāteru bibliotēkas likteni – pazušanu vai iznīcināšanu. Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēka prezentēja savu uzstāšanos ar ziņojumu „Plateriu bibliotekos likimo klausimu” („Par Plāteru bibliotēkas likteni”).

Lietuvas valsts valodas komisijas priekšsēdētājs Audris Antanaitis iepazīstināja klātesošos ar lietuviešu valodas stāvokli valstī un uzsvēra par iespējām dibināt un stiprināt kultūras sakarus starp abām valstīm. Savu uzrunu viņš teica latviešu valodā.

Zarasu rajona pašvaldība un tajā ietilpstošā pilsēta arī ir saistīta ar grāfiem Plāteriem. Viens no Plāteru īpašumiem atradās Dusetos, otrs - netālu no pašās pilsētas. Šajā gadā vienā no īpašumiem tiks pabeigta restaurācija un tas tiks nodots apskatei un izmantošanai.

Vizītes laikā viesi apmeklēja novada pašvaldību un tikās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, apskatīja bijušo grāfu Plāteru bibliotēku no ārpuses. Lietuvas delegācija bija pārsteigta par skaisto uzņemšanu Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, sastopoties ar pašu grāfu Plāteru.

Viesiem bija iespēja apmeklēt Svētā Ludvika Romas katoļu baznīcu, klausīties stāstījumā par baznīcas vēsturi un grāfu Plāteru ieguldījumu pilsētas attīstībā.

Vizītes beigās mūsu pašvaldības vadītājs saņēma uzaicinājumu apmeklēt Zarasu pilsētu, bibliotēkas darbinieki - Zarasu pašvaldības publisko bibliotēku.

Valentīna Magidas,
Novada centrālās bibliotēkas direktore
Ilonas Cabules fotohttp://www.kraslavasvestis.lv/uploads/pics/003_http://www.kraslavasvestis.lv/uploads/pics/003_07.jpg

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru