2022. gada 22. febr.

Mēs turpinām lasīt!

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/mes-turpinam-lasit.html„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” (BJVŽ) lasīšanas un elektroniskās anketas aizpildīšanas posms ir noslēdzies. Kopīgi esam paveikuši lielu un nozīmīgu darbu lasīšanas veicināšanā dzimtajā novadā un Latvijā, darbojoties lasīšanas veicināšanas programmā „BJVŽ 2021.”

Šogad žūrijas 28 grāmatu kolekciju lasīja un vērtēja 19 Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas un četru vidusskolu skolēni. 2021. gadā Krāslavas ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas, Ezernieku un Dagdas vidusskolas žūrijas grāmatas lasīja, darbojoties VISC projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā lasīšanas programmā piedalījās 226 žūrijas eksperti. Savu vērtējumu par izlasītajām grāmatām elektroniskajās anketās izteica 188 lasītāji.

Visaktīvākie no tiem bija audzēkņi no Krāslavas pirmskolas izglītības iestādēm PII „Pīlādzītis”, „Pienenīte”, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.

Lasīšanas projektu atbalstīja arī vecāki. Šogad žūrijā aktīvi darbojās Anita Grineviča ar savām meitām Alīnu un Amandu. Viņas ir mūsu bibliotēkas šī lasīšanas veicināšanas projekta uzticamās lasītājas. Jau dažus gadus pēc kārtas mamma ar meitām cītīgi lasa žūrijas grāmatas un pauž savu viedokli par izlasīto. Ģimenes lasīšanas moto ir „…bet mēs turpinām lasīt!”

Izsakām vissirsnīgāko pateicību visiem lasītājiem par ieguldīto darbu un rūpēm.

Aizpildīto anketu rezultāti tiks apkopoti Latvijas Nacionālas bibliotēkas Bērnu literatūras centrā.

Pacietīgi gaidīsim rezultātus par iecienītākām grāmatām.

„Lielie lasīšanas svētki” plānoti tiešsaistē no LNB studijas 12. martā.

Lai lasītveicināšana neapstājas!

Mēs priecājamies par iespēju lasīt grāmatas un paust savu viedokli par izlasīto!

Viktorija Urbanoviča, 
Krāslavas NC bibliotēkas BLN vadītāja
Aleksandra Grineviča foto

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru