2022. gada 31. maijs

„Mūsu nākotne ir tagad!”

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/musu-nakotne-ir-tagad.html23. maijā Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika sabiedrības informēšanas pasākums  par Eiropas Savienības jautājumiem - skolēnu pašpārvaldes līderu labās prakses diskusiju pēcpusdiena ar mērķi veicināt jauniešus kļūt par aktīviem un iesaistītiem pilsoņiem kā vietējās politikas īstenošanas un ES līdzdalības dialogu un pasākumu veidošanas dalībniekiem, ievērojot cilvēktiesības, kultūras tradīcijas un vienlīdzību cieņā, kā arī baudot vienlīdzīgas iespējas un pieredzi, kas ļauj viņiem attīstīt zināšanas, prasmes un kompetences, lai pilnvērtīgi iesaistītos visos sabiedrības aspektos.

 Uz pasākumu tika aicināti Krāslavas novada vidusskolu, ģimnāzijas un PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienības skolēni un pedagogi. Neskatoties uz izglītības iestāžu noslogotību mācību gada nogalē, pasākumu apmeklēja Krāslavas ģimnāzijas Skolēnu padome, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Dagdas vidusskolas skolēni un pedagogi, Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Julianna Moisejenkova, kā arī Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas un Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas speciālisti, un citi interesenti.

 Pasākuma dalībniekus ar savu klātbūtni un aizraujošu stāstījumu priecēja mūsu novadniece, Latvijas Ārpolitikas institūta domnīcas dalībniece, autentiska ekotūrisma piedzīvojuma „Lost in Latgale Kayaking” tūrisma uzņēmēja Evija Djatkoviča, kas iezīmēja Eiropas nākotni, mūsdienu jauniešu perspektīvas, ietekmi uz sabiedrisko politiku un politisko lēmumu pieņemšanu, veicinot dialogu starp jauniešiem un speciālistiem. Ne mazāk svarīga pēcpusdienas tēma bija drošība Latvijas austrumu pierobežas reģionos. Pasākuma raitu gaitu nodrošināja moderatore - Krāslavas ģimnāzijas vēsture un sociālo zinību skolotāja Dzintra Rateniece. Savukārt skolēni dalījās savā un savu skolasbiedru labās prakses pieredzē, piemēram, dalība programmā „Erasmus+ “, Krāslavas novada pašvaldības tradicionālajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, „Latvijas skolas soma” projekta ietvaros, dalība debašu klubā u.c. pašvaldības un valsts mēroga pasākumos.

Atbalstot ukraiņu bēgļu ģimenes ar bērniem, Varavīksnes vidusskolā šobrīd mācās vairāku ģimeņu jaunieši, kas veiksmīgi iekļāvušies Varavīksnes vidusskolas kolektīvā, apgūst latviešu valodu un aktīvi iesaistās skolas kultūras dzīvē. Kultūras tradīcijām multinacionālā vidē, konkrēti pierobežu ietekmē, pievērsās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas latviešu valodas un krievu valodas skolotāja Irēna Gončarova. Neizpalika arī bez jautājumiem, kas nenoliedzami tika uzdoti gan no jauniešu puses, gan pedagogu puses.

 Par Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu Krāslavas ģimnāzijā un dalībnieku darbu grupās, apspriežot Latvijas demokrātijas stiprās un vājās puses, dalījās skolotāja Viktorija Nalivaiko. Darbs tika organizēts lekciju, atklāto stundu veidā par ES aktualitātēm ar EP deputātiem, praktiskas nodarbības par pilsoniskās līdzdalības tēmu, diskusijas par Latvijas jauniešu iesaisti konferencē par Eiropas nākotni, sarunas ar Latvijas lielāko mediju pārstāvjiem Latvijā par medijpratību u.c. tēmas un šogad, protams, tas notika tiešsaistē.

Vēl pirms pandēmijas Krāslavas ģimnāzijas skolēniem bija iespēja klātienē piedalīties „Euroscolas” programmā un doties uz Eiropas Parlamentu (EP) Strasbūrā, taču šogad tas notika, attālināti pieslēdzoties.

Dagdas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieces iezīmēja savus ieguvumus, piedaloties projekta „Erasmus+” aktivitātēs - iepazīstot ES valstis, to kultūru, politiku, dibinot jaunus kontaktus un rosinot jaunas radošas idejas jauniešu vidū.

Attālinātais darbs šodien nozīmē pieejamību un iespēju sasniegt darba rezultātus, izmantojot dažādus digitālus rīkus, ko jaunieši ir iecienījuši un labprāt pielieto. Taču tikpat svarīgi pasākuma laikā bija veicināt jauniešu digitālās prasmes un medijpratības attīstību, mācot atpazīt dezinformāciju, propagandu, un ļaut pilnvērtīgi piedalīties pilsoniskajos un demokrātiskajos procesos. Šai aktivitātei  Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas IT speciāliste Ilona Cabule bija sagatavojusi zināšanu testu, izmantojot  digitālo rīku – „Kahoot”.

Apsveicamus rezultātus uzrādīja Rihards, Milāna un Dēvids

Pasākuma laikā bija vērojama viena no caurviju prasmēm - sadarbības prasme. Sevišķi uzskatāmi tas notika darbojoties radošajā aktivitātē „Spēļošanās vieno mūs”, kur Dagdas bibliotēkas BLN speciālistes Ilona Bronka un Ilona Augustova, uzrunājot klātesošos: „Īpazeisimīs! Putreņvourdu vuoceleite!”, iesaistīja visus pasākuma dalībniekus latgaliešu valodas pilnveides aktivitātē, uzspēlējot galda spēli „Putreņvourdu vuoceleite”.

Un mums tas izdevās!

Pasākums notika ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrija atbalstu.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe,
Eiropas Savienības informācijas punkta koordinatore
Sanitas Karpovičas foto


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru