2022. gada 1. jūl.

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022" grāmatu kolekcija

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2022-gramatu-kolekcija.htmlJauna „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022” grāmatu kolekcija ir klāt.

Nāc ciemos, gaidīsim Tevi Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā. Lasi grāmatas un esi Bērnu žūrijas eksperts!

Šī gada kolekciju veido 33 grāmatas no 10 izdevniecībām.
Tulkoto literatūru pārstāv 18 grāmatas no 11 valodām – igauņu, angļu, poļu, franču, vācu, lietuviešu, nīderlandiešu, norvēģu, somu, slovēņu un zviedru.

Programmas grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām un vēsturiskām tēmām, pieskaroties tādiem mūžīgiem jautājumiem kā atbildība par saviem tuvākajiem, uzticība, cerība un pieaugšana.

Jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijas iegādi un norišu īstenošanu atbalsta LR Kultūras ministrija, metodikas sastādīšanu - Valsts izglītības satura centrs (VISC). Satura pilnveidošanu un organizatorisko darbu veic Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar reģionālajām bibliotēkām, lasītāju iesaisti un vērtēšanu vada lokālās bibliotēkas un skolas.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa vadītāja

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru