2022. gada 10. nov.

Latvijas un Moldovas sadarbības projekts

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/latvijas-un-moldovas-sadarbibas-projekts.htmlNo 31. oktobra līdz 3. novembrim Latvijā viesojās Moldovas bibliotekāri, kuru vizītes laikā notika konference un vairākas partneru sanāksmes, lai iedvesmotu vietējos bibliotekārus un palīdzētu viņiem attīstīt prasmes reaģēt uz izaicinājumiem un jaunajām lomām, ko nes šā brīža reģionālie drošības izaicinājumi. Pasākumā piedalījās arī Ukrainas bibliotēkas pārstāve, informējot, kā bibliotēkas ir piemērojušās darbam kara apstākļos.

31. oktobrī Latvijas un Moldovas sadarbības projekta ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika konference „Bibliotēkas kā vietējās sociālās noturības un demokrātijas veidotājas drošības izaicinājumu laikos”. Konferencē piedalīties tika aicināti Latvijas un Moldovas bibliotekāri, vietējo kopienu līderi, pašvaldību un NVO pārstāvji, kā arī ikviens, kas ieinteresēts medijpratības, demokrātijas un integrācijas jautājumos.

1. un 2. novembrī turpinājās Latvijas, Moldovas un Ukrainas labākās prakses apmaiņa starp bibliotekāriem Latgalē – Daugavpilī, Latgales Centrālajā bibliotēkā. Ieskatu par demokrātijas ilgtspējas veicināšanu Krāslavas novadā sniedza Krāslavas novada centrālās bibliotēkas speciālisti Žaneta Moiseja un Margarita Žavnerčika ar labās prakses piemēriem starpnozaru pieejā – sadarbībā ar vietējām kopienām, pašvaldību, NVO un starpkultūru pieejā – darbā ar multikulturālās kopienas paradumiem un pilsoniskām aktivitātēm. Pēcpusdienā sekoja lokālās demokrātijas prakses piemēri, dodoties vizītē uz Dagdu, kad bibliotekāru grupa no Moldovas viesojās Krāslavas novada Dagdas bibliotēkā, Dagdas Jauniešu iniciatīvu centrā un Andrupenes lauku sētā.

Veiksmes stāstu prezentācijas un tematiskās aktivitātes izdevās turpināt ar interesantām diskusijām, kontaktinformācijas apmaiņu un protams konstruktīviem partnerības priekšlikumiem.

Pasākumu organizēja biedrība „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar Moldovas bibliotekāru biedrību, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vidzemes augstskolu, īstenojot attīstības sadarbības projektu „Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji”.

Projekta mērķis ir sekmēt lokālās demokrātijas attīstību un vietējo kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un prasmes Moldovā un Latvijā. Projekta tiešā mērķa grupa ir bibliotekāri no vietējām kopienām.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada
Centrālās bibliotēkas metodiķe

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru