2013. gada 25. sept.

Cilvēki ir lielākais kapitāls, kuru labā šeit ir jāstrādā

Publicēts:
 
No 23. līdz 25. septembrim Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā rīko reģionālo izstādi un apmeklētājiem piedāvā bezmaksas informatīvos un metodiskos materiālus par darba tiesībām un darba drošību.
Pirmdien notika arī bezmaksas seminārs par  aktuālajiem nodarbinātības jautājumiem Krāslavas pilsētā, Latgales reģionā un valstī kopumā. Pēc semināra ikvienam interesentam bija iespēja apmeklēt bezmaksas konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos bibliotēkas lasītavā.  
Izstādes atklāšanā piedalījās un ar novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku tikās Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.
 
"Nav noslēpums, ka arodbiedrības īpaši populāras Latgalē nav un arodbiedrību cilvēki te tik  bieži neparādās"- saka Pēteris Krīgers, "mūsu šodienas vizītes mērķis – esam ieradušies sniegt cilvēkiem informāciju par darba tiesībām un darba drošību. 
Esam atveduši literatūru, ko var izmantot gan bibliotēka, gan cilvēki konsultāciju laikā."
Sarunu gaitā tika pārrunāti nodarbinātības un darba algu jautājumi novadā, iztirzātas problēmas, kuras ir plaši zināmas visai Latvijai un kuras gadu no gada netiek nekādā veidā risinātas, "droši vien mums jāņem savā pārziņā arī šie jautājumi, jo mēs tomēr tiekamies ar dažādām valsts amatpersonām"- atzina LBAS priekšsēdētājs.
Tikšanās noslēgumā Gunārs Upeniekis un Pēteris Krīgers vienprātīgi atzina, ka jāsakārto lietas tā, lai reģionos cilvēkiem būtu vieglāk dzīvot - "Ja cilvēkos nebūs ticības tam, ka arī novados notiek dzīve un ka šeit arī var dzīvot un strādāt, tad Latvija paliks aizvien tukšāka. Vai mums ir vajadzīga tukša Latvija? droši vien, ka nē. Cilvēki ir lielākais kapitāls, kuru labā šeit ir jāstrādā."

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru