2016. gada 14. nov.

Jāņtārpiņi


Publicēts:
http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/jantarpini/

 

Ar tādu saucienu 2016./2017. mācību gadā uzsāka savu darbību  Krāslavas novada Bērnu interešu centrā izveidotā novadpētniecības radošā darbnīca “Jāņtārpiņi”.

 
 
.
.
 
 
Mūsu moto - "Nākotne - tagadnē, bet nākotne arī pagātnē. Godprātīgi sāc veidot šo dienu!!!" 
 
Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, novadpētniekiem ir dota  iespēja iesaistīties valsts svētku gatavošanās procesā, uzdāvināt Latvijai dāvanu, izceļot un parādot sava Krāslavas novada kultūras bagātības un izcilības. 
 
Dzīvojot novada multikulturālajā vidē, īpašu nozīmi iegūst piederības izjūtas veicināšana valstij. Ir ļoti svarīgi gan ģimenē, gan sabiedrībā kopumā veicināt nacionālo pašapziņu, interesi par savas ģimenes, dzimtas, pilsētas, novada, valsts vēsturi un kultūras mantojumu. Programma ietver bērnu un jauniešu izglītošanu un praktisko darbību  mūsu vides daudzpusīgā izpētē, iesaista reālās dzīves situācijās, problēmu apzināšanā un risināšanā. Vienlaikus audzēkņi attīsta kritisko domāšanu, izkopj daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, tajā skaitā, komunikācijas un sadarbības prasmes, pacietību, uzmanību, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, lēmumu pieņemšanu, sava darba prezentēšanu.
 
Sagaidot Lāčplēša dienu, novadpētnieki izpētīja materiālus par Krāslavas un Dagdas novadu Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieriem , izveidoja krustvārdu mīklu, gatavojoties tematiskajam pasākumam "Tradīcijas Lāčplēša dienā toreiz un tagad”.
 
 Interesanta darba priekšā vēl daudz. Saprotot to, ka valsts galvenā vērtība ir Cilvēks, novadpētnieki aktīvi pēta savu senču gājumu, vecāku un vecvecāku  dzīves stāstus Latvijas valsts attīstības posmos. Pulciņa dalībniekiem  rūp arī likvidēto skolu piemiņas saglabāšana, bet galvenais uzdevums ir-  noskaidrot , kas novadā ir tāds,  kā nav citur pasaulē. 
 
Mēs apzināmies arī to, ka vēsturi veido simtiem un tūkstošiem šādu ļaužu kā mūsu senči, radi, draugi. Diemžēl katru no viņiem nevar ierakstīt vēstures grāmatās. Taču tas nenozīmē, ka viņu veikums nav nozīmīgs. Viņi visi veidojuši to pasauli, kurā šobrīd mēs dzīvojam.
 
Novadpētnieki arī ar saviem darbiem veido Latviju, paši to nenojauzdami, jau šodien.
 
 
Krāslavas bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotāja Viktorija Urbanoviča 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru