2017. gada 18. sept.

Dzejas iedvesma

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/dzejas-iedvesma-video.html

 
 
Septembris Latvijā ir ievērojams ar nozīmīgiem svētkiem - Dzejas dienām, kas tiek svinētas kopš Raiņa simtgades svinībām 1965. gadā.

Dzeja var būt daudzveidīga, tā var izpausties mūzikā, mākslas darbu izstādēs, sarunās ar dzejniekiem - gūstot iedvesmu dzejas lasīšanai un rakstīšanai.
 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā visās pamatskolas un vidusskolas klasēs skolēni tika rosināti iemācīties no galvas vai deklamēt kādu sev tuvu dzejoli, lai varētu piedalīties Dzejas skandēšanas maratonā (organizēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Gončarova). Šī pasākuma ietvaros skolēni gan dziļāk iepazina dzejas pasauli, gan mācījās publiski uzstāties un uzmanīgi klausīties.

Sākumklašu skolēni kopā ar skolotāju Veru Avotu devās uz Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu, kur iepazinās ar Dzejas dienu vēsturi un piedalījās Skaļās lasīšanas pēcpusdienā. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar bibliotēkas darbinieci Viktoriju Urbanoviču.

Skolotāja Ludmila Buhalova sākumskolas klasēm piedāvāja pasākumu, kura ietvaros bērni dziedāja dziesmas, klausījās Raiņa dzejoļus, zīmēja ilustrācijas.
10. klases skolēni kopā ar skolas pasākumu organizatori Anželu Semjonovu nolēma sveikt visus dzejas cienītājus atraktīvi un nofilmēja nelielu videoklipu par godu Dzejas dienām. (sk. šeit)

Liels paldies visiem skolēniem, kas piedalījās Dzejas dienu pasākumos, un pedagogiem, kas palīdzēja izkopt savu audzēkņu talantus un radošās spējas.
 
Galina Mikulāne,
Anželas Semjonovas, Veras Avotas foto un fotomateriāli no KNCB arhīva 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru