2019. gada 15. marts

7. Lielie lasīšanas svētki

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/7-lielie-lasisanas-svetki.html

 
 
Svētku dalībniekus uzrunāja Krāslavas novada Сentrālās bibliotēkas (KNCB) direktore Valentīna Magidas: „Mēs tiekamies kultūras namā, lai godinātu pašus aktīvākos, pašus zinošākos, pašus lasīt gribošākos skolēnus, mazos bērnus, jauniešus un arī vecākus. Lasīt ir ļoti labi, lasīt ir interesanti un lasīt ir stilīgi. Būsim aktīvi, lasīsim grāmatas!”
 

LR Kultūras ministrijas finansētās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” no Dagdas un Krāslavas novadiem piedalījās un aizpildīja anketu 370 žūrijas eksperti.
Sveicienu no ikgadējie lielajiem lasīšanas svētkiem šogad atveda lasītāji no Dagdas novada. Lasīšanas vēstnese Daniela Kornejeva: „Latvijas Nacionālajā bibliotēkā mums bija iespēja baudīt koncertu, redzēt apbalvošanas ceremoniju, šajā dienā mēs apmeklējām Dabas muzeju, apskatījām dažādus putnus, dzīvniekus, rāpuļus.”

KNCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča informēja klātesošos, ka Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā piedalījās 630 bibliotēkas no visiem Latvijas novadiem un 57 latviešu diasporas centri, kopā – nedaudz vairāk nekā 17000 lasītāju. Kolekcijā bija iekļautas 28 grāmatas no 11 dažādām izdevniecībām. Krāslavas novada Centrālā bibliotēka ir viena no piecām visaktīvāk strādājošām lasītāju žūrijām Latvijā. Rīgā to pamanīja un kā jau tika ziņots, KNCB saņēma dāvanas un pateicību par enerģisku un daudzpusīgu lasīšanas veicināšanas aktivitāšu izmantošanu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu piesaistīšanai. Savukārt akcijas „Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!” uzvarētājs Aleksandrs Kadeņecs laimēja četras biļetes ģimenei uz izklaides parku „Avārijas brigāde”.

Kā tad bērni darbojās? Viņi lasīja no visas sirds, lasīja priekam, sapņošanai, mieram, deva priekšroku lasīšanai un galvenais, ka tas bija prieks par brīvu. Pirmais, kurš izlasīja un izvērtēja visas sešas grāmatas, bija bērnu žūrijas eksperts Jānis Brovkins. Viņš to izdarīja kopā ar vecākiem, kuri iedvesmoja bērnu lasīšanai.

Ļoti labi lasīja pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pīlādzītis” audzēkņi jeb 5+ lasītāji, kuri uz pasākumu atnāca ar muzikālo sveicienu. BJVŽ grāmatas iedvesmoja zīmēt ilustrācijas, un PII „Pīlādzītis” audzēkņi Dmitrijs, Aurēlija, Sofija, Evelīna un Nikita uzdāvināja Krāslavas bibliotēkai skaistu zīmējumu izstādi. Publikas priekšā tika aicināti arī PII „Pienenīte” 5+ lasītāji, kuri pasākuma apmeklētājiem uzdāvināja pavasarīgus sveicienus.

Svētkos sumināti visaktīvākie KNCB BLN „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018” lasīšanas veicināšanas dalībnieki: abas Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas bibliotēka un Ezernieku vidusskolas bibliotēka, kā arī Krāslavas un Dagdas novada 13 bibliotēkas.
 
KNCB Atzinības par aktīvu sadarbību un sekmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēkas pasākumos pasniedza Dagdas vidusskolai, Krāslavas pamatskolai, Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskolai, Varavīksnes vidusskolai, Indras, Izvaltas un Robežnieku pamatskolai.

Pasākumā sumināts superlasītājs Kristaps Kušnirs, kuru lasīt iedvesmo māmiņa Daiga un kurš izlasīja vairāk par 50 grāmatām.

Ja vecāki lasa, tad arī bērni lasīs. Pateicības pasniegtas BJVŽ lasītājām - Vitai Valterei ar meitu Alīnu un Ivetai Stivriņai ar meitu Dagmāru.
 
Svētkus krāšņākus darīja Nacionālās skaļās lasīšanas reģionālās sacensības čempione Paula Plivča, kura pārstāvēs Krāslavas un Dagdas novadu un abas bibliotēkas.       
  
7. Lielie lasīšanas svētki noslēdzās ar Daugavpils teātra izrādi, kas izpelnījas lielus skatītāju aplausus.

Juris Roga,
autora foto


 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru