2019. gada 1. marts

Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija - 2018

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/bernu-jauniesu-vecaku-zurija-2018.html

 
 

Krāslavas novada bibliotekāri ar prieku pievienojas Džeimsa Patersona vārdiem par lasīšanas nozīmi bērna dzīvē: „Mēs ticam, ka bērns, kas lasa, gūs panākumus! Mēs ticam, ka ikviena pieaugušā atbildība ir ielikt grāmatu bērna rokās un ieviest to viņa dzīvē.”

18. bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas lasīšanas un anketu aizpildīšanas posms ir veiksmīgi noslēdzies. Kopīgi esam paveikuši lielu un nozīmīgu darbu lasīšanas veicināšanā dzimtajā novadā un Latvijā, darbojoties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2018.”

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā lasīšanas programmā piedalījās 175 žūrijas eksperti. Visaktīvākie no tiem bija audzēkņi no pirmsskolas izglītības iestādēm „Pīlādzītis” un „Pienenīte”, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni, daži bērnu vecāki un vecvecāki. Attēlos var gūt ieskatu par žūrijas ekspertu darbu gada laikā.

Lielie lasīšanas svētki Rīgā notiks 9. martā. Savukārt Krāslavā 7. Lasīšanas svētki notiks pavasara brīvdienās 14. martā plkst. 13.00 pilsētas kultūras namā, uz kurieni aicinām visus grāmatas draugus. Paldies visiem par ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanā!
 
Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas KNCB BLN vadītāja

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru