2019. gada 4. jūn.

Zīmējumu konkurss „Mana pasaule”

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/zimejumu-konkurss-mana-pasaule.html

 
,,Ja tu spēj saskatīt skaistumu,
tad tikai tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā.
Jo pasaule ir kā spogulis, kurā katrs redz sevi pašu.”
/Paulu Koelju/
 
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas izsludinātā zīmējumu konkursa bērniem un jauniešiem „Mana pasaule” mērķis - rosināt bērnu un jauniešu fantāzijas radošo izpausmi,
 prasmi saredzēt skaistumu sevī un apkārtējā pasaulē.
 
Konkursa rezultātā zīmējumu izstādē „Mana pasaule” apskatāmi 153 zīmējumi, ko ir veidojuši 147 Dagdas un Krāslavas PII un vispārizglītojošo skolu audzēkņi, kurus atbalstīja vecāki un skolotāji.
Izstādes dalībnieku, bērnu un jauniešu, vecums ir no 4 līdz 18 gadiem.
 
Krāslavas Mākslas skolas pedagoģe Maija Šuļga atzīmēja, ka ļoti daudz labu, interesantu un radošu darbu katrā vecuma grupā. Bērnu redzējumā pasaule ir tik daudzveidīga un skaista.
Grūti bija izvēlēties 20 labāko darbu autorus, jo patika vairāki.
 
 Pirmie, kas atnesa savus darbus, bija Evita Guna Friliņa ar tēti Edgaru un māmiņu Baibu.
20 labāko zīmējumu autori
1. Evita Guna Friliņa - Krāslavas pamatskola, 1.a kl.
2. Ruslans Baranovs - Varavīksnes vidusskola, 9.c kl.
3. Ļubova Šusta - Varavīksnes vidusskola, 5.b kl.
4. Evelīna Bukovska - Krāslavas pamatskola, 2.b kl.
5. Sabīna Ogorelova - PII „Pīlādzītis”, 5 gadi
6. Elza Ahromkina - PII „ Pienenīte”, 4  gadi
7. Samanta Rukmane - Varavīksnes vidusskola, 8.a kl.
8. Dmitrijs Sergejevs - PII „Pīlādzītis”, 5 gadi
9. Iluta Smirnova - Krāslavas Valsts ģimnāzija, 8.kl.
10. Laura Mežiņa - KVĢ, 8.a kl.
11. Viktorija Širokina - KVĢ, 7.kl.
12. Katrīna Ļaksa - KVĢ, 9. kl.
13. Ēriks Trojanovskis - KVĢ, 10. c kl.
14. Daniela Timma - KVĢ, 10.c kl.
15. Elizabete Anna Stivriņa - KVĢ, 10.kl.
16. Loreta Makņa - KVĢ, 11.c kl.
17. Artjoms Murāns - Dagdas vidusskola,3.b kl.
18. Arīna Bondere - PII „Pienenīte”- 5 g.
19. Evija Radivinska - Krāslavas pamatskola, 5.b kl.
20. Georgs Pauliņš - Krāslavas pamatskola, 5.a kl.
 
Pateicamies skolotājiem un vecākiem par audzēkņu iesaistīšanu zīmējumu konkursā
„Mana pasaule”:
Lidijai Kartenko - Dagdas vidusskola
Leonginai Krasņakovai - PII „Pīlādzītis”
Džeinai Vīksnai
Ilonai Eisakai
Ilonai Kalinka
Ainai Stepiņai - PII „Pienenīte”
Dzintrai Dzalbei
Solvitai Mežiņai
Valentīnai Novickai
Oksanai Dilbai
Jeļenai Kļimovai - Varavīksnes vidusskola
Jevgēnijai Sergejenko
Valentīnai Purpišai
Olitai Truskovskai - Krāslavas pamatskola
Intai Beikulei
Ingai Skerškānei - Krāslavas Valsts ģimnāzija
Visiem KNCB BLN atzinība par atsauksmi, atbalstu un līdzdarbošanos skaistuma radošās izpausmes veicināšanā!
Zīmējumus aicinām apskatīt līdz 31.07.2019.
 
Viktorija Urbanoviča, KNCB BLN vadītāja
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru