2019. gada 11. dec.

Akreditēta Krāslavas novada Centrālā bibliotēka


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/akrediteta-kraslavas-novada-centrala-biblioteka.html


Šī gada 7. novembrī Bibliotēku akreditācijas komisija apmeklēja Krāslavas novada Centrālo bibliotēku un izvērtēja tās atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam.  Akreditācijas norisi, pamatojoties uz Latvijas Bibliotēku padomes priekšlikumiem, organizē Kultūras ministrija, apstiprinot bibliotēku akreditācijas grafiku un izveidojot Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisiju.
 
Bibliotēku nozares profesionāļi no Rīgas Centrālās, Latgales Centrālās, Jelgavas pilsētas bibliotēkām, VA Kultūras informācijas sistēmu centra un Kultūras ministrijas vērtēja bibliotēkas darbu pēc 85 bibliotēku darba kritērijiem un atbilstību tiem. Komisija atzīmēja, ka ir izpildīti visi iepriekšējās akreditācijas ieteikumi, izņemot finansējuma palielinājumu krājuma komplektēšanai.
 
Kopumā bibliotēkas darbs tika novērtēts ļoti pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēka ir labi sagatavota akreditācijas procesam, ir izstrādāti visi iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti, ir stabili pārskata periodā darbības pamatrādītāji, tiek sniegti daudzveidīgi bibliotekārie pakalpojumi, notiek aktīvs darbs ar sociālajiem mēdijiem, plaši tiek izmantotas abonētās un pašu veidotās datu bāzes. Īpaši tika atzīmēts aktīvais darbs ar bērniem un jauniešiem, daudzveidīgās aktivitātes dažādiem vecumu grupām – Mazo lasītāju dienas, Vasaras lasīšanas maratoni, radošās laboratorijas un vairāki citi projekti. Komisija bija patīkami pārsteigta par bibliotēkas vizuālo tēlu - īstu vietējās nozīmes Gaismas saliņu, darbinieku radošo garu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus dažādu aktivitāšu rīkošanā.
 
Pēc izvērtēšanas procesa akreditācijas komisija ieteica rast iespēju palielināt finansējumu grāmatu krājuma iegādei piedāvāto pakalpojumu klāsta dažādošanai un darbinieku atalgojumam.
 
Akreditācijas rezultātā Bibliotēka saņēma Kultūras ministra parakstītu Akreditācijas apliecību ar maksimālo akreditācijas termiņu – 5 gadiem (līdz 2024. gada decembrim).
 
Paldies visiem, kas mūs atbalstīja un palīdzēja sagatavoties šim nozīmīgajam procesam.
 
Valentīna Magidas,
Krāslavas NCB direktore
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru