2019. gada 20. dec.

Tiem, kam patīk grāmatas!


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/tiem-kam-patik-gramatas.html2019. gadā Krāslavas novada Centrālā bibliotēka papildināja savu krājumu ar jaunām grāmatām – daiļliteratūru, zinātniskiem un populārzinātniskiem pētījumiem, padomu un praktisko literatūru. Jauno grāmatu daudzveidība nodrošina ikviena bibliotēkas lasītāja potenciālo vēlmju piepildījumu, tādēļ ikviens ir laipni gaidīts iepazīt grāmatas klātienē un izvēlēties tās, ar kurām pavadīt savus brīvos brīžus. Protams, milzīgs paldies par iespēju iegādāties šīs lieliskās grāmatas ir Krāslavas novada domei! Pateicoties pašvaldības finansējumam, bibliotēkas krājums tika papildināts ar patiesi vērtīgām grāmatām un aizraujošu lasāmvielu. Par pašvaldības līdzekļiem nopirktas 757 grāmatas un plašs periodikas klāsts.

Būtisks ieguldījums krājuma papildināšanā ir arī lasītāju dāvinājumiem. Sirsnīgs paldies ikvienam lasītājam, kurš šogad dāvināja grāmatas no savas personīgās bibliotēkas, dodot iespēju labām grāmatām nonākt arī citu lasītāju rokās un sirdīs. Krāslavas novada centrālā bibliotēka ir gandarīta par 2019. gadā iegūtajiem jauninājumiem un priecājas par ikvienu lasītāju, kurš rod zināšanas un prieku, lasot bibliotēkas grāmatas. Ceram, ka draudzība starp bibliotēku un lasītājiem būs tikpat cieša un sirsnīga arī nākamgad!
 
Svetlana Ļaksa-Timinska,
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru