2020. gada 13. maijs

Arī attālināti var sekmīgi darboties!

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/ari-attalinati-var-sekmigi-darboties.htmlŠis pavasaris Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā lika visiem grāmatu cienītājiem, bibliotēku darbiniekiem, kā arī aktīviem informācijas meklētājiem pārkārtoties un mācīties dzīvot nedaudz citādāk – tagad tiekamies pēc iepriekšējā pieteikuma, noteiktajā laikā un veidā, sanāksmes un apmācības ar Krāslavas un Dagdas novada, pagastu bibliotekāriem organizējam attālināti, arī grāmatu autori ir pretimnākoši un atbalsta iespēju tikties virtuālo pasākumu platformā. Tas kārtējo reizi pierāda to, ka mēs spējam pielāgoties, spējam mācīties un attīstīties, neskatoties uz bibliotēkas neierastajām un jaunajām darba formām. Bibliotēkas un klientu sadarbība norit veiksmīgi, turpinoties ārkārtējai situācijai valstī.

Bibliotēkā tiek aktualizēta iespēja reģistrēties attālināti, saņemt lietotājkodu un paroli, sekot Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku iespieddarbu klāstam un izmantot e-grāmatu lasīšanas iespējas. Pateicoties čaklākiem bibliotēkas lietotājiem, izmantojot attālinātās pasūtīšanas, pagarināšanas iespējas, ir pieaudzis ikdienas apmeklētāju skaits, kas vidēji mēnesī sastādīja 80-90 apmeklējumus. Kontakts ar grāmatu lietotājiem Krāslavas NC bibliotēkā klātienē nenotiek, taču dienā tiek izsniegtas un pagarinātas vidēji 250-300 grāmatas, salīdzinot ar iepriekšējā gada šīs situācijas brīža laika periodu, ir nedaudz pieaudzis.

Grāmatu izsniegšana bibliotēkā norit nedaudz neierasti – iepriekš pasūtītās grāmatas tiek iesaiņotas polietilēna maisiņā un atstātas foajē noteiktajā laikā, saskaņojot ar lietotāju. Tā kā bibliotēka ir slēgta klātienes apmeklējumiem, grāmatu nodošanas termiņš regulāri tiek pagarināts līdz ārkārtējās situācijas beigām. Taču tās grāmatas, kuras nonāk atpakaļ bibliotēkā, iziet divu nedēļu karantīnu. Grāmatas tiek dezinficētas ar dezinfekcijas līdzekļiem, to dara bibliotekāres pēc noteiktām prasībām.

Bibliotēku ir iecienījuši ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī karantīnas laikā mājās atgriezušies studenti. Ir pamanīts aktīvs pieprasījums pēc nozares iespieddarbiem un novadpētniecības uzziņām.
Ievērojot attālināto distancēšanos, Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) bija izsludinājusi Bibliotēku nedēļu, kas notika no 20. līdz 26. aprīlim, un tās tēma bija– „Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”. Lai gan valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ šī gada Latvijas Bibliotēku festivāls tika atcelts, Bibliotēku nedēļa netika atcelta. Šī gada Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA)) ģenerālkonferences tēma saskan ar IFLA stratēģijas 2019.–2024. gadam nosaukumu – „Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” (Inspire, Engage, Enable, Connect).

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka (KNCB), kā arī Krāslavas un Dagdas novada un pagastu bibliotēkas šogad aktīvi piedalījās Bibliotēku nedēļas aktivitātēs un  piedāvāja visiem interesentiem  ņemt dalību dažādos attālinātos pasākumos - virtuālajās izstādēs un konkursos Krāslavas NC bibliotēkas mājas lapā, bibliotēku emuāros  un citās populārākajās sociālo tīklu vietnēs; piedalīties tiešsaistes pasākumos – sarunā ar Latvijas Literatūras gada balvas laureātu Rvīnu Vardi; atmiņu lasījumos, kas tika veltīti rakstnieces, dzejnieces un novadnieces Cecīlijas Dineres atcerei; bibliotekāru vebināros ar Latvijas Bibliotekāru biedrības sniegto atbalstu attālināto bibliotekāro norišu nodrošināšanu sabiedrībai, izmantojot tiešsaistes platformu „Zoom”.

Šīs aktivitātes kā jauninājums KNCB darba pieredzē piesaistīja ļoti plašu interesentu pulku gan no Krāslavas, Dagdas un citiem Latvijas novadiem. Aptuveni tie bija vairāki simti attālinātie dalībnieki, kas piedalījās pasākumos gan no darba vietām, gan mājām. Protams, minētie pasākumi lika saprast un secināt gan pasākumu organizētājiem, gan pašiem dalībniekiem, cik gatavi esam uzņemt un izmantot neierastās ikdienas darba formas – pagastu bibliotēkas galvenokārt saskārās ar nepilnīga komunikāciju aprīkojuma nodrošinājumu (bibliotēkās nav Web kameras, nav mikrofona), zemām mūsdienu jaunāko tehnoloģiju izmantošanas prasmēm un sliktu interneta pārklājuma nodrošinājumu.

Nenoliedzami, ka problēmsituāciju atrisināšana sniedz arī unikālu pieredzi. Mēs kopīgi ceram uz pagastu pārvalžu vadītāju sapratni un atbalstu, meklējot iespējas nodrošināt bibliotēkām pilnvērtīgu attālinātās saziņas darba vidi.  Šī ārkārtas darba metode lika bibliotekārēm iedvesmoties un saprast, kādas profesionālās zināšanas nepieciešams pilnveidot, kādas mūsdienu bibliotēkas funkcijas ir atbilstošākas vai bibliotēku aprīkojums atbilst pieprasījumam.

IFLA ir pamanījusi LBB rosību IFLA stratēģijas kontekstā, kā arī Krāslavas NC bibliotēkas rīkotos attālinātos pasākumus - vebinārus Bibliotēku nedēļā un arī pēc tās. Viņi ir iecerējuši nopietni promotēt Latvijas Bibliotēku nedēļas pieredzi. Tas nozīmē, ka mūsu Bibliotēku nedēļā paveiktais dos mums iespēju izskanēt starptautiskajā mērogā un būt par piemēru bibliotekāriem citur pasaulē! Mēs esam gan radošas, gan drosmīgas.

Krāslavas NC bibliotēkas kolektīvs ir ļoti pateicīgs Latvijas bibliotekāru biedrībai, īpaši tencinot Daci Ūdri, par sapratni un sadarbību, par piedāvāto tiešsaistes darba formas nodrošināšanu un organizācijas pasākumu koordinēšanu, Krāslavas un Dagdas novada un pagastu bibliotekārēm par piedāvāto aktivitāšu klāstu, bibliotēkas attālinātiem un klātienes lietotājiem par saprati un atbalstu šīs dienas neierasto attiecību uzturēšanā.

Krāslavas NC bibliotēka lietotājiem varētu tikt atvērta no 13. maija, vienojoties ar Krāslavas novada pašvaldību, vienlaikus nodrošinot iespēju organizēt lietotāju apkalpošanu, ievērojot bibliotēkas individuālo specifiku.

Uz drīzu tikšanos Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā! 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru