2020. gada 5. maijs

Bibliotēku nedēļa 2020 – pirmās attālinātās Bibliotēku nedēļas veiksmes stāsts

Avots:
http://www.bibliotekari.lv/?p=8830&fbclid=IwAR0DcAwyQDSdYR0V5dQ1W-YO8aA-Vga4SifOPb0ew1icxk2H39XOaPu_-_w


Laikā no šī gada 20. līdz 26. aprīlim Latvijā notika gadskārtējā Bibliotēku nedēļa. Tā kā sakarā ar valstī izsludināto “Covid-19” ārkārtas stāvokli klātienes pasākumu organizēšana bija aizliegta, lielākā daļa Bibliotēku nedēļas aktivitāšu norisinājās tiešsaistē. Vairums aktivitāšu tika izvērstas sociālajos medijos, kas lielākoties tika izmantoti kā platforma dažādu pakalpojumu, iespēju un informācijas materiālu popularizēšanai. Bibliotēku nedēļā piedalījās visu veidu bibliotēkas visā Latvijā – lielākoties publiskās bibliotēkas, taču arī dažas skolu un akadēmiskās bibliotēkas. Pavisam kopā noorganizētas vismaz 250 aktivitātes.
 
[...]
 
Vebināri un citas Bibliotēku nedēļas aktivitātes

Bibliotēku nedēļa Latvijas Universitātes Bibliotēkā jau sākotnēji bija iecerēta kā e-nedēļa, organizējot tiešsaistes seminārus bibliotēkas abonēto e-resursu izmantošanas prasmju pilnveidošanai. Tiešsaistes semināru mērķis bija aktualizēt e-resursu piekļuves un izmantošanas pakalpojumus pilnā apmērā, kas šoreiz organiski savijās ar šobrīd aktuālo attālināto piekļuvi, tādējādi apmierinot universitātes studentu, akadēmiskā un vispārējā personāla vajadzības pēc kvalitatīviem informācijas resursiem. Lai gan sākotnēji semināri bija plānoti tikai Latvijas Universitātes studentiem un darbiniekiem, šīs aktivitātes guva atsaucību ne tikai Latvijas Universitātē, bet arī citās augstskolās.
 
Rīgas Stradiņa universitātes Bibliotēka Bibliotēku nedēļu izmantoja, lai īpaši uzrunātu savas universitātes pētniekus un docētājus un pievērstu viņu uzmanību bibliotēkas pakalpojumiem tieši šai mērķauditorijai.
 
Īpaši mēs vēlētos uzteikt Krāslavas novada centrālo bibliotēku, kura, izmantojot Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) piedāvājumu biedrības biedriem organizēt attālinātas aktivitātes ar LBB abonēto platformu “Zoom”, Bibliotēku nedēļā noorganizēja divus vebinārus – reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides semināru un tikšanos ar rakstnieku Rvīnu Vardi.
 


Ogres Centrālā bibliotēka un Rēzeknes Centrālā bibliotēka piedāvāja video un foto meistarklasi Bibliotēku nedēļai veltītu grāmatzīmju veidošanā. Vairākas bibliotēkas (Preiļu Galvenā bibliotēka, Valmieras bibliotēka) uzņēmušas lasītājus uzrunājošus video ar moto “Tiksimies drīz”.
 
Dažas bibliotēkas, piemēram, Bulduru bibliotēka, izvēlējās individuālu saziņu ar saviem lietotājiem – telefoniski, e-pastā, sociālajos medijos: “Sazvanījām daudzus lasītājus, sveicām Bibliotēku nedēļā, reizē informējot par mūsu attālinātajiem pakalpojumiem.”
 
[...]


Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Māra Jēkabsone 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru