2023. gada 6. marts

Radoši par digitālo mārketingu

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/radosi-par-digitalo-marketingu.html27. februārī Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā „Europe Direct Austrumlatgalē” projekta ietvaros notika seminārs „Digitālais mārketings” (Capacity Lab > Digital Marketing). Semināra mērķis - sniegt zināšanas par digitālā mārketinga priekšrocībām galveno aktivitāšu platformās – e-pasta mārketings, interneta pārlūku mārketings, sociālo tīklu mārketings, mobilo (viedtālruņu) mārketings, lai veicinātu informācijas un pakalpojumu pieejamību ikvienam interesentam.

Pasākumu vadīja:

Jorens Dobkevičs - biedrības „New East” direktors, dažādu kultūras, medijpratības projektu vadītājs Latvijā un citās valstīs, eksperts digitālo rīku un metožu pielietošanā darbā ar jauniešiem,

Alina Hačetlova - kultūras un izglītības programmas kuratore biedrībā „New East, Global Shapers” komandas pārstāve, kas risina vietējas, reģionālas problēmas medijpratībā.

Biedrības „New East” galvenās prioritātes ir jaunās izglītības attīstība un pieejamība Austrumeiropā (un „New East”), sabiedrības līdzdalības veicināšana un pozitīvas pārmaiņas. Projekti, kas apvieno „New East”, tika dibināti 2016. gadā, lai mainītu reģiona kultūras ainavu un fizisko izskatu.

Pasākuma laikā Jorens un Alina pievērsa uzmanību tēmām:

  • komunikācijas stratēģija (organizācijas tēls, skaidra komunikācijas valoda un pozicionēšana),
  • auditorijas izpētes metodes,
  • darbs ar sociālajiem medijiem (ieguvumi, auditorijas datu nozīme, komunikācija dažādos sociālajos tīklos, iepakojuma un komunikācijas pamatprincipi efektīvai komunikācijai),
  • darbs ar datiem,
  • komunikācijas metodes - pasts un vēstneši (programmu dizains, kā veidot informatīvos biļetenus),
  • teksta un vizuālo attēlu atvieglošanas tehnikas.


Interesantā un jaukā atmosfērā ātri noritēja teorētiska un praktiska nodarbība:

  • iegūtas prasmes analizēt digitālā mārketinga mehānismus, infrastruktūru un rīkus,
  • ir izpratne par digitālā mārketinga iespējām un risinājumiem dažādās vidēs,
  • iegūtas zināšanas un prasmes digitālās reklāmas veidošanā un digitālā mārketinga rīku izmantošanā.


Paldies vieslektoriem par vērtīgo informāciju un dalīšanos ar pieredzi digitālajā mārketingā!

Ilona Cabule,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
sistēmas administratore
Autores foto


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru