2023. gada 28. apr.

Par grāmatu un citu izdevumu dāvinājumiem bibliotēkām

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/par-gramatu-un-citu-izdevumu-davinajumiem-bibliotekam.htmlNovada bibliotēku apmeklētāji nereti interesējas par savu personīgo bibliotēku vai tajās esošo izdevumu nodošanu vai dāvināšanu kādai no tuvākajām bibliotēkām. Pārsvarā tā ir iepirkta padomju periodā, kas izdota uz avīžu papīra un laika gaitā ir nodzeltējusi un kļuvusi nepievilcīga. Arī saturiski tā neatbilst bibliotēkas mērķiem un lasītāju pieprasījumam.

Katrā novada bibliotēkā ir izstrādāta „Krājuma komplektēšanas un attīstības koncepcija”, kurā ir noteikti krājuma komplektēšanas noteicošie faktori, dokumentu atlases radītāji un dāvinājumu pieņemšanas kritēriji. Tie paredz, ka bibliotēkas dāvinājumā pieņem tādus izdevumus, kas nav vecāki par pieciem gadiem, nav bibliotēkas krājumā, maz nolietoti, satura ziņā aktuāli un atbilst bibliotēkas profilam. Izņēmums ir novadpētniecības izdevumi ar kultūrvēsturisku nozīmi, kuru izdošanas gads var būt vecāks. Valoda: pamatā latviešu un krievu – detektīvi, fantastika, romantiska un piedzīvojumu literatūra, izdevumi bērniem. Netiek pieņemtas grāmatas krievu valodā par vēsturi, sabiedriskajām zinātnēm, kas ir arī jaunākas par pieciem gadiem.

Izdevumu dāvinātāji interesējas par krievu vai ārzemju klasiķu kopotajiem rakstiem. Tie bibliotēkās ir iegādāti pietiekamā daudzumā un dāvinājumos netiek pieņemti. Skolu programmās ir iekļauti tikai atsevišķi autoru darbi, kas ir pieejami bibliotēkās bez kopotajiem rakstiem.

Grāmatu dāvinājumi ir viens no krājumu papildināšanas veidiem, tādēļ bibliotēkas pieņem gan fizisku, gan juridisku personu dāvinājumus. Tomēr bibliotēkām nav obligāti jāpieņem jebkas, ko kāds grib dāvināt, bet gan tikai tādi dāvinājumi, kas atbilst konkrētās bibliotēkas krājuma veidošanas pamatprincipiem.

Lai novērstu pārpratumus, dāvinātājam vispirms jāsazinās ar izvēlēto bibliotēku un jānoskaidro, vai tā vispār pieņem grāmatu dāvinājumus un kādas grāmatas tai derēs. Bibliotēkām ir tiesības saņemtos dāvinājumus nodot tālāk citām bibliotēkām vai ar dāvinātāja atļauju piedāvāt lietotājiem.

Savu laiku nokalpojušas grāmatas var nodot makulatūrā kādā pārstrādes uzņēmumā, iepriekš sazinoties ar viņiem.

Ar prieku arī turpmāk pieņemsim dāvinājumus no fiziskām un juridiskām personām, iepriekš sazinoties ar konkrētu bibliotēku.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore
Anatola Kauškaļa foto

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru