2023. gada 21. sept.

Pateicības pasākums bibliotēkas atbalstītājiem un dāvinātājiem

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pateicibas-pasakums-bibliotekas-atbalstitajiem-un-davinatajiem.htmlKrāslavas novada bibliotēkā (KNB) arī šogad turpinājās pirms vairākiem gadiem aizsāktā tradīcija satikties bibliotēkas pagalmā, lai pateiktu Pateicības vārdus saviem atbalstītājiem, lietotājiem un dāvinātājiem, kas pauž domas un sajūtas, lai izceltu mūsu kopīgas vērtības.

Šī gada 15. septembrī skaisto rudens ainavu rotāja novada iedzīvotāju, pilsētas viesu un garāmgājēju sarunas un melodijas, krēslu un gleznu skati, pateicības vārdi un domu apmaiņa.

Bija ļoti patīkami satikt tik kuplu bibliotēkas lietotāju pulku - lasītājus, grāmatu un periodikas abonementa dāvinātājus, sadarbības partnerus un citus viesus, kuri atbalsta Krāslavas novada bibliotēkas, dod spēku plānot nākotnes darbus un ļauj būt tādiem, kādi mēs esam!

Daži fakti no Krāslavas novada bibliotēkas statistikas datiem: Krāslavas novada bibliotēku 2023. gadā ir apmeklējuši 18240 lietotāju gan klātienē, gan piesakot attālinātos pakalpojumus; šajā gadā ir iegādāti 1359 grāmatu, periodisko izdevumu un citu dokumentu eksemplāri, no tiem 640 ir bibliotēkas atbalstītāju dāvinājums.

Svinīgajā atmosfērā bibliotēkas direktore Valentīna Magidas izteica Pateicības vārdus mūsu viesiem un kolēģiem.

Šis pasākums ir patīkama tikšanās ar novadniekiem, novada pašvaldības pārstāvjiem, kultūras iestāžu kolēģiem, vietējiem uzņēmējiem, novada radošām personībām, bibliotēkas lasītāju klubiņa un aktivitāšu atbalstītājiem un citiem, kas nav iespējams ikdienā.

Tika sumināti Krāslavas novada bibliotēkas 155 dāvinātāji, atbalstītāji un iedvesmotāji.

Pateicības pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar trim tematiskām ekspozīcijām: „Latviešu nacionālās kultūras bagātība – koka krēsls”, „Vilciena tējas krūzes turētājs” un Vjačeslava Aprupa gleznu personālizstādi „Mākslas īpašā noskaņa”.

Par pasākuma skanīgo noskaņu pateicamies Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas ansambļa „Krāslaviņa” dalībniecēm, vadītājai Olgai Greckai un mūsu bibliotēkas ilggadējam atbalstītājam Jevģēnijam Tadello, kurš visus klātesošos priecēja, piedāvājot melodijas romantiskā saksofona izpildījumā.

Vēl vienu skaistu pārsteigumu - melnbaltās tērpu kolekcijas performanci un eksponēšanu uz manekeniem - bibliotēkas viesiem sarūpēja Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovācijas centra jaunieši un pedagoģi, prezentējot savu radošumu un praktiskā darba iemaņas, strādājot ar tekstilu. Apskatei tika piedāvāti arī koka krēsli un lāva, ko savām meistarīgām rokām izgatavoja Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovācijas centra jaunieši. Koka krēsli pērn tika prezentēti Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kokapstrādes nozares profesiju 30. profesionālās meistarības konkursā „Krēsls 2022”, savukārt lāvu izgatavoja 1. kursa audzēkņi kā moduļa noslēguma darbu.

Protams, noslēgumā tradicionālais našķu galds. Šoreiz Piedrujas pagasta bibliotēkas vadītāja ar saviem lasītāju kluba dalībniekiem piedāvāja izgaršot vietējo kulināro piedāvājumu, pagatavojot turpat bibliotēkas pagalmā dārzeņu ragū sautējumu.

Esat laipni gaidīti Krāslavas novada bibliotēkā. Bibliotēkas durvis jums vienmēr ir atvērtas!

Margarita Žavnerčika,
KNB lasītavas vadītāja
Ilonas Cabules foto


Fotogalerija

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru