2023. gada 18. sept.

Aizraujošs piedzīvojums lasītveicināšanā „BJVŽ’23”

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/aizraujoss-piedzivojumus-lasitveicinasana-bjvz23.html

Krāslavas pirmsskolu izglītības iestāžu „Pīlādzītis” un „Pienenīte” 140 audzēkņi ar savām skolotājām saņēma jaunu, Krāslavas novada bibliotēkas sagādāto „Bērnu žūrijas 5+" grāmatu kolekciju un kļuva par bibliotēkas lasītājiem. 

Jaunie lasītāji līdz gada beigām apņēmās izlasīt piecas grāmatas, veikt radošus uzdevumus, izteikt savu viedokli par izlasīto, aizpildīt elektronisko anketu, papriecāties par kopā paveikto un saņemt pelnītās LNB balviņas.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijas iegādi un norišu īstenošanu atbalstīja LR Kultūras ministrija. Satura pilnveidošanu un organizatorisko darbu veica Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar reģionālajām bibliotēkām. Šogad iekļauto grāmatu klāsts ir bagāts gan ar mūsdienām aktuālo tematiku, kas ļauj ielūkoties pagātnē, gan aizrauj ar pasakainu fantāzijas lidojumu. Kolekcijā varam lasīt dzeju, aplūkot un izpētīt komiksus, skaitīt skaitāmpantus, izvēlēties un vienā naktī izlasīt romānu, lēnām baudīt stāstu krājumus un priecāties par lielisko ilustratoru devumu. 

5+ kolekcijā iekļautas trīs latviešu autoru darbi, un divas tulkotas bērnu grāmatas.

Aicinām arī jauniešus un vecākus draudzīgi pievienoties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas’23” grāmatu kolekcijas lasīšanā un vērtēšanā.

Ceļojums aizraujošā lasīšanā turpinās!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Ainas Stepiņas un Veltas Tiško foto


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru