2013. gada 13. febr.

Bibliotēka pasaka paldies lasītājiem


Publicēts:
Ezerzeme - Nr.10 (2013, 5. febr.), 6.lpp.

29. janvāra vakarā Krāslavas novada centrālā bibliotēka rīkoja tematisku pateicības pasākumu saviem atbalstītājiem “Uzdāvināt grāmatu”, kurā kolektīvs no sirds pateicās tiem Krāslavas iedzīvotājiem, kuri pagājušajā gadā bibliotēkai dāvinājuši labas un vērtīgas grāmatas un žurnālus.

Draudzīgais aicinājums


Iestādes kolektīvs atrada iespēju, kā pateikties ziedotājiem arī šīsdienas sarežģītajos finansiālajos apstākļos: mutes ermoņikas, stabuli un havajiešu četru stīgu ģitāru ukulele spēlēja bibliotēkas lasītājs un muzikants Aleksandrs Maijers, savukārt bibliotēkas darbinieces pēc pasākuma svinīgās daļas aicināja visus iedzert tasi kafijas un nogaršot pašu ceptās kūkas un cepumus.

Uzrunājot ziedotājus, novada centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas atgādināja, ka 1935. gada 28. janvārī Ministru prezidents Kārlis Ulmanis nāca klajā ar Draudzīgo aicinājumu, ar to iedibināja tradīciju dāvināt grāmatas savām skolām un bibliotēkām. Atjaunotajā brīvvalstī mūspusē šī tradīcija atdzima 1994. gadā. Draudzīgs aicinājums nozīmē atcerēties savas bērnības skolu, kurā esam mācījušies, padomāt, ka šīm skolām varbūt pietrūkst grāmatu, atcerēties savas dzimtās puses bibliotēkas un arī tām dāvināt grāmatas.

V. Magidas: “Arī mēs, varbūt trūcīgu apstākļu spiesti, esam aicinājuši jau vairākus gadus savus lasītājus dāvināt bibliotēkai grāmatas. Ir bijuši ļoti atsaucīgi grāmatu dāvinātāji, šodien visiem sakām paldies gan par to, ka atnācāt uz pasākumu, gan par dāvinājumiem bibliotēkai. Draudzīgais aicinājums ir nacionāla ideja, diez vai vēl kādai tautai ir tāda.”

Starp citu, šis bija viens no bagātīgāk apmeklētajiem pasākumiem bibliotēkā, viens otrs bija ieradies svinīgā tērpā kā uz svētkiem, kas netieši liecina, ka grāmata arvien ir un paliek cilvēka uzticamākais palīgs. Pasākuma turpinājumā bibliotēkas darbinieki klātesošos iepazīstināja ar ziedotāju sarakstu, nosaucot katru vārdā un uzvārdā, kā arī ar nelielām dāvaniņām īpaši sumināja dažus aktīvākos lasītājus.

Krāslavas novada centrālajai bibliotēkai 2012. gadā grāmatas un žurnālus dāvināja: Alla Girdjuka, Aļona Čiževska, Anastasija Kokina, Anna Ruhmane, Boriss Ļahovs, Donats Dilba, Eduards Voroņeckis, Evelīna Ozoliņa, Gaļina Gončarenko, Gaļina Vaitli, Genādijs Stepanovs, Gita Muižniece, Hipotēku banka, Ilga Baumane, Ilgvars Ugars, Ināra Dzalbe, Ināra Lesniece, Inga Kavinska, Inna Tanana, Inta Valtere - Sprance, Irina Kritenko, Jana Žolodova, Jānis Ļaksa, Jeļena Kārkliņa, Jeļena Klimova, Ļena Suhanova, Lilita Moiseja, Ludmila Fedosejeva, Ļubova Makareviča, Malda Šidlovska, Marija Kikovka, Marija Staņislavska, Nadežda Leonkina, Ņina Abarone, Ņina Ķižlo, Oksana Zaikovska, Olga Losovska, Olga Lukša, Oskars Lipšāns, Pēteris Donga, Rafika Kuzmina, Rita Roga, Tamila Tumaševiča, Tatjana Azamatova, Tatjana Maslova, Tatjana Muļukova, Tatjana Šulmane, Valentīna Batņa, Veronika Kovaļova, Veronika Miglāne, Vija Beinaroviča, Viktors Petrinčiks un Žanna Drozdovska.

Bibliotēkas piedāvājums lasītājiem

Pasākuma otrajā daļā bibliotēkas sistēmas administratore Ilona Cabule prezentēja bibliotēkas jauno mājas lapu, iepazīstināja klātesošos ar tām jaunajām iespējām, kādas piedāvā iestāde, un to ir daudz, kas atvieglos dzīvi lasītājiem.
Pasākuma trešā daļa bija veltīta jaunajām grāmatām. Krāslavas novada centrālā bibliotēka aktīvi piedalījusies projektos. Tā pērn tapa projekts “Krāslavas reģiona bibliotēku krājuma papildināšana pilnvērtīgākai lietotāju informatīvo vajadzību apmierināšanai”, kas tika atbalstīts, un bibliotēka saņēma finansējumu 4064 latu apmērā. Par šiem līdzekļiem tika iegādāta 871 grāmata. Tās tika sadalītas starp Dagdas un Krāslavas novadu. Jaunās grāmatas Krāslavas bibliotēkas plauktos nonāca tajā pašā gadā un tika prezentētas 2012. gada 20. decembrī “Jauno grāmatu dienā”. Krāslavas bibliotēka tika pie jaunām grāmatām arī šogad, pateicoties jau citam projektam ar sarežģītu nosaukumu: “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanā”. Saņemtas 149 jaunas grāmatas par kopējo summu — Ls 1044. Pagastu bibliotēkām dāvinājums bija mazāks — pa četrām grāmatām. Ar jaunajām grāmatām iepazīstināja lasītavas vadītāja Viktorija Slesare. Tas bija neliels ieskats, jo, tā kā pārstāvētas visas nozares, tad plašākam izklāstam vajadzētu vairākas stundas. Jāatzīmē, ka starp jaunajām grāmatām daiļliteratūras nav daudz, toties ir ļoti daudz grāmatu, kas tā vai citādi ir saistītas ar vēsturi vai par vēsturi. Dažas grāmatas ir pat ļoti dārgas, kuras tikai nedaudzi no vienkāršās tautas būtu spējīgi iegādāties veikalā personīgajai bibliotēkai. Daži pasākuma dalībnieki tūlīt pēc prezentācijas sev interesējošu grāmatu izņēma lasīšanai.

Juris ROGA

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru