2013. gada 26. febr.

Par drošību internetā

Publicēts:
Ezerzeme - Nr.16 (2013, 26. febr.), 2. lpp.: il.

20. februārī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika konkursa “Cieni sevi un citus Internetā” noslēguma pasākums, kurā piedalījās krietns pulks skolēnu. Jāatzīmē, ka bibliotēka ne pirmo reizi rīko pasākumus, veltītus interneta drošības jautājumiem, jo drošība internetā kļuvusi aktuāla visu paaudžu cilvēkiem, tostarp arī bērnu vecākiem un vecvecākiem. Bibliotēkas speciālisti pat sagatavoja ieteikumus vecākiem par apdraudējumiem internetā, kurus pasākuma gaitā izdalīja bērniem, lai viņi tos nodod saviem vecākiem.


Konkursa noslēguma pasākums tika bagātināts ar uzvedumu par interneta drošības tēmu, kurā piedalījās: Karlsons (Aleksandrs Kadenecs), Mazulis (Arnis Kleščinskis), vīrusi Aleksandrs Kubanovs, Dainis Brazevičs, Artūrs Kleščinskis, bibliotekāres Valentīna Pantelejeva, Viktorija Urbanoviča, Anna Bartuša. Vēderdeju izpildīja Evita Kezika. Scenāriju izstrādāja bibliotēkas sistēmadministratore Ilona Cabule. Uzvedums izraisīja lielu interesi, un aktieri tika apveltīti ar dāsniem aplausiem. Turpinājums bija vēl patīkamāks — apbalvošana.

Vēl šī gada janvārī Krāslavas novada centrālā bibliotēka izsludināja eseju konkursu “Mans stāsts par drošību internetā”, kurā piedalījās 31 jaunietis. Viņiem tika piedāvāta iespēja izstrādāt logo, nosaukumu un devīzi par drošu interneta dienu bibliotēkā. Labāko eseju autori ir Māris Batura (Krāslavas grāfu Plāteru v.n. poļu pamatskola); Renāte Šroma (Krāslavas Valsts ģimnāzija); Evelīna Saksone (Krāslavas pamatskola). Labākais logo izdevās Snežanai Jegorčenko (Krāslavas pamatskola), labākais nosaukums - “Modernās tehnoloģijas ceļo pa pasauli”, un tā autors ir Armands Rabkevičs (Krāslavas pamatskola), labākās devīzes autors ir Sandis Jakovels (Krāslavas pamatskola):

“Visu laiku palīdz mums,
Vienmēr blakus tas ar mums,
Drošs un ātrs internets
Visiem bērniem tikai prieks”.

Savukārt Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa janvārī izsludināja zīmējumu konkursu “Es, dators un virtuālā pasaule”, kas veicinātu drošu interneta lietošanu un parādītu bērnu un jauniešu zināšanas. Šajā konkursā piedalījās 101 skolēns, vislielāko pārstāvniecību konkursā nodrošināja Krāslavas pamatskola, no kuras piedalījās 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.b, 7, 8.a, 9.klases skolēni. Pateicība par skolēnu aktīvu iesaistīšanu bibliotēkas rīkotajā konkursā saņēma skolotājas Olita Truskovska un Jeļena Japiņa. Konkursā piedalījās arī Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7.a un 8.a klases pārstāvji. Vēl bija darbi no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, pa vienam darbiņam no Sauleskalna sākumskolas un Indras vidusskolas.

Konkursa uzvarētāji:
Dāvids Babrovskis (Krāslavas pamatskola);
Jolanta Markeviča (Krāslavas pamatskola);
Glorija Urbanoviča (Indras vidusskola);
Aiva Staņeviča (Krāslavas pamatskola);
Elza Vagale (Krāslavas pamatskola).

Juris ROGA

Bibliotēkas foto no pasākuma skatīt šeit

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru