2013. gada 14. febr.

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā - pasākums "Uzdāvināt grāmatu"

Publicēts:
Vietējā Latgales Avīze - Nr.6 (2013, 8. febr.), 15. lpp.

Janvāra beigās Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika gadskārtējais Pateicības pasākums "Uzdāvināt grāmatu".

"Šogad Krāslavas bibliotēkai apritēs 65 gadi, un tāpēc visi pasākumi tieši vai netieši ir saistīti ar šo gadu laikā paveikto," pastāstīja bibliotēkas direktore Valentīna Magidas.

Šoreiz tika īpaši izcelti aktīvākie lasītāji - Malda Šidlovska, Viktors Naļivaiko, Ādolfs Ločmelis un visaktīvākais bibliotēkas apmeklētājs - Valērijs Bondars, kurš uz bibliotēku nāk katru dienu. Pasākumā piedalījās arī mūziķis krāslavietis Aleksandrs Maijers, kurš bibliotēkas aktīvākajiem apmeklētājiem veltīja vairākus skaņdarbus.

Pasākuma laikā tika prezentēta atjaunotā bibliotēkas mājas lapa http://www.bibliotekakraslava.lv. un lasītāji varēja iepazīties, kā, izmantojot internetu, pasūtīt vai rezervēt grāmatas, pagarināt nodošanas termiņu un uzzināt par bibliotēkas pasākumiem.

Tika prezentēts Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādei nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanā", kura ietvaros Krāslavas bibliotēkas grāmatu fonds tika papildināts ar 149 grāmatām 1044 latu vērtībā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru