2013. gada 11. okt.

Dzejas diena "Pienenītē"

Publicēts: Krāslavas Vēstis - Nr.15 (2013, 11. okt.), 6. lpp.

Dzejas dienas - viena no latviešu tautas kultūras tradīcijām, kas aizsākās Raiņa 100. jubilejas laikā - 1965. gada 11. septembrī, tās izturējušas laika pārbaudi un izsoļojušas cauri gadiem un gadsimtiem līdz 2013. gada septembrim.

Krāslavas PII "Pienenīte" katru gadu septembrī jau tradicionāli ieskandina Dzejas dienas, kad mazie bērni gūst savu pirmo pieredzi publiskajā dzejas lasījumā.

Šogad šo dienu mēs veltījām Ojāra Vācieša jubilejai. Ciemos aicinājām Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbiniekus Viktoriju Urbanoviču un Annu Bartušu.

Divi pelēni - Spicais un Spriganais - iepazīstināja bērnus ar Ojāra Vācieša grāmatā, viņu dzejoļiem, kurus mūsu pirmsskolēni ar lielu pacilātību deklamēja gan latviešu, gan krievu valodā.
Svētku nobeigumā ciemiņi pateicās bērniem un pedagogiem par latviešu kultūras mantojuma popularizēšanu.
Lilija Krumpāne, vadītājas vietniece izglītības jomā

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru