2013. gada 14. okt.

Bibliotekāru pieredzes apmaiņas seminārs

Publicēts:
 
Lai gūtu jaunu pieredzi un iedvesmu turpmākam darbam, Dagdas un Krāslavas novada bibliotekāri 9.oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā.

Interesanti šķita iepazīt sava novada bibliotēkas, kurās tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts šodienas vajadzībām atbilstošās telpās ar labu informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu.

Abu novadu semināra dalībnieki tikās Konstantinovas bibliotēkā. Iestādes vadītāja Ilona Augustova iepazīstināja ar bibliotēkas darbu. Savukārt, Krāslavas centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas informēja par aktualitātēm bibliotēku darbā, akcentējot 1.novembrī gaidāmos Grāmatu svētkus, kurus apmeklēs Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš.  
 
Semināra turpinājumā bibliotekāri apmeklēja Andzeļu, Robežnieku un Indras bibliotēkas. Darbinieki pastāstīja par savu ieguldījumu bibliotēku izaugsmē, esošajām tradīcijām, jauninājumiem, kā arī dalījās ar praktiskiem padomiem. Visos objektos patīkami pārsteidza sirsnīgā sagaidīšana.
 
Semināra gaitā tika apmeklēti arī divi tūrisma objekti – Jaundomes muiža un aušanas darbnīca „Indra”. Bibliotekārus pārsteidza šo objektu piedāvājums.
 
Pieredzes apmaiņas semināra laikā bibliotekāriem bija iespēja gan izvērtēt un analizēt savu darbu, gan iepazīties ar kolēģu pozitīvās darbības piemēriem, gan gūt jaunas idejas dažādu aktivitāšu organizēšanai bibliotēkas lasītājiem.
 
Pateicamies Krāslavas centrālajai bibliotēkai par rosinājumu organizēt šo pasākumu un Dagdas novada pašvaldībai par transportu.
 
Inese Plesņa
Kultūras metodiķe

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas foto

Konstantinovas bibliotēkā

Jaundomes muižas ēka

Bērnu literatūras stūrītis Indras pagasta bibliotēkā

Fotogrāfiju izstāde Indras pagasta bibliotēkā
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru