2013. gada 14. okt.

„Pīlādzītis” sveic jubilejā Ojāru Vācieti

Publicēts:
Krāslavas novada domes mājas lapā

„Pīlādzītī” jau ceturto gadu ir ieviesta tradīcija rīkot pasākumus, kas veltīti kādam konkrētam bērnu rakstniekam vai dzejniekam.

Iepriekš skolotājas un bērni gatavojuši pasākumus, kas veltīti Cecīlijas Dineres, Raiņa, Jāzepa Osmaņa jubilejām.
Valsts izglītības satura centrs izglītības procesa pilnveidei izglītības iestādēs 2013./2014.mācību gadā izvirzījis kā vienu no  galvenajām prioritātēm stiprināt patriotismu un valstisko identitāti, bet kā īpaši aktualizējamo notikumu-dzejnieka O.Vācieša 80 gadu jubileju.
Tāpēc „Pīlādzītis” skolotājas izdomāja, ka bērnus varētu iepazīstināt ar šo populāro bērnu dzejoļu autoru.
Ojārs Vācietis - dzejnieks, it īpaši mīlēts mazo lasītāju vidū, daudzo dziesmu vārdu autors, dzimis 13.novembrī 1933.gadā, strādājis laikrakstos un žurnālos "Literatūra un Māksla", "Liesma", "Bērnība", "Draugs". Gadu bijis Rīgas kinostudijas redaktors. PII „Pīlādzītis” bērnus  piesaista dzejnieka humors, dzīvīgums, atjautība, asprātība, možs gars  un sirsnīgā attieksme pret mazā lasītāja pasauli.
 
Daiļlasītāju konkursa finālu vadīja viens no bērnu iemīļotajiem dzejnieka tēliem – Rūķis no grāmatas „Astoņi kustoņi”. Kopā pasākuma finālā piedalījās 28 bērni vecumā no 4 līdz 6 gadiem. Bērnu uzstāšanās prasmes vērtēja žūrija: Viktorija Urbanoviča, Krāslavas novada centrālās bibliotēkas  Bērnu literatūras nodaļas  vadītāja un Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bibliotekāre Anna Bartuša.
 
Dzejoļi skanēja latviešu un krievu valodās, jo Vācieša dzeja ir tulkota vairākās pasaules valodās. Visi bērni saņēma pateicības un dāvanas, bet paši labākie daiļlasītāji tika atzīmēti dažādās nominācijās: Karina Liņķe -„Poētiskākais daiļlasītājs”, Dagmāra Stivriņa -„Izteiksmīgākais  daiļlasītājs”, Artjoms Bekišs- „Skanīgākais daiļlasītājs”, Laura Cauņa -„Liriskākais daiļlasītājs”, Angelīna Ostrovska-„Drošākais daiļlasītājs”.
 
Dzejniekam „Pīlādzīša” bērni  veltīja ne tikai dzejoļus, bet arī dziesmu dziedāšanu paša O.Vācieša vārdiem.  Grupās tika rīkotas bērnu zīmējumu un pašdarināto grāmatu izstādes – ilustrācijas O.Vācieša dzejoļiem. Zālē bija nodemonstrēta arī video prezentācija: Rūķis iepazīstināja bērnus ar dzejnieka tēlu un iestādes bērnu ilustrācijām iemīļotajiem dzejoļiem.

Konkursa noslēgumā žūrijas locekļi pasniedza iestādei Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Atzinību par latviešu kultūras mantojuma popularizēšanu.
 
Turpinot svētkus, grupās bērni skatīsies multfilmu „Kabata”. Multfilmas darbība risinās dzejnieka Ojāra Vācieša dzīves vietā Rīgā, Arkādijas parkā un Māras ezera apkārtnē. Stāstnieks Ojārs Vācietis filmas sākumā palaiž pasaulē savas dzejas tēlus un kustoņus – un sākas pasaka!

Krāslavas novada „Pīlādzītis” vadītājas vietniece izglītības jomā J.Vorošilova

Bibliotēkas foto
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru