2014. gada 9. janv.

"Paldies" diena Pīlādzītī

 
Lai mūsu prāti mācās domāt pateicības domas, tad mazāk vietas paliks rūgtumam. Lai mūsu lūpas mācās runāt pateicības vārdus - būs mazāk jāraud, jākurn, jāsūdzas!

 
11. janvārī atzīmē Starptautisko „paldies” dienu. Latviešu valodā „paldies” ir cēlies no vārdu salikuma „palīdzi Dievs”.  Tāpēc katrreiz  sakot kādam paldies,  mēs līdz ar to vēlam augstāko spēku palīdzību  viņa gaitās. 
Pateicības vārdiem ir maģiska iedarbība, ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku cits citam, pauž uzmanību, bez kuras nevar dzīvot neviens cilvēks.
Pateicības vārdi ir mutiski glāsti, tie spēj  ne tikai nomierināt un sasildīt, bet arī  dziedēt. Galvenais, lai paldies būtu teikts no sirds!
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 2011.gadā iesākta jauna  tradīcija, kura turpinās arī šogad - administrācija sirsnīgi pateicas iestādes darbiniekiem, audzēkņiem, viņu vecākiem un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta iestādi un dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam! 

......
28.    Krāslavas novada centrālās bibliotēkas kolektīvam, īpaši bērnu literatūras  nodaļas vadītājai Viktorijai Urbanovičai, bibliotekārei Annai Bartušai, komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītājai Svetlanai Ļaksa –Timinskai - pateicība par sadarbību latviešu kultūras mantojuma popularizēšanā.
 
PII "Pīlādzītis" vadītāja Svetlana Rukmane
 
Avots:
Krāslavas novada mājas lapa www.kraslava.lv
Visu rakstu pilnībā skatīt ŠEIT

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru