2017. gada 1. febr.

Pasaka paldies par grāmatām!

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pasaka-paldies-par-gramatam.html


27. janvāra vakarā Krāslavas novada centrālā bibliotēka rīkoja pateicības pasākumu lasītājiem - grāmatu dāvinātājiem „Grāmatu - bibliotēkai”, kurā iestādes kolektīvs sirsnīgi pateicās tiem Krāslavas iedzīvotājiem, kuri bibliotēkai dāvinājuši labas un vērtīgas grāmatas. 

Bibliotēkas labdariem nelielu koncertu sagatavoja Krāslavas pamatskolas popgrupa „Notiņas” (vadītāja Ināra Krute) un Aleksandra Boginiča deju skolas audzēkņi Viktorija Purpiša un Dairis Gasperovičs. Dzeju lasīja skatuves runas konkursu dalībnieks, pamatskolas 3. klases skolēns Rihards Sitniks, savukārt bibliotēkas darbinieces pēc pasākuma svinīgās daļas aicināja visus iedzert tasi kafijas vai tējas un nogaršot pašceptos pīrāgus.

Uzrunājot ziedotājus, novada centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas sacīja, ka cilvēks jau kopš bērnības ir zinātkārs, daudz ko redz, jūt un saprot, bet viņam gribas zināt vēl vairāk. Tāda iespēja cilvēkam tiek dota, kad viņš lasa grāmatu. Viņa arī atgādināja, ka tieši šajā laikā - 1935. gada 28. janvārī - Ministru prezidents Kārlis Ulmanis nāca klajā ar Draudzīgo aicinājumu, mudinot tautiešus atcerēties savas skolas, bibliotēkas un dāvināt tām grāmatas. Tikai 1993. gadā Draudzīgais aicinājums atkal bija atjaunots, kad mūsu brīvvalsts iedzīvotāji, radošās personības, politiķi sāka dāvināt skolām un bibliotēkām grāmatas. Šie dāvinātāji ir ļoti dažādi - gan veci cilvēki, kuri varbūt nestrādā algotu darbu, gan strādājošie skolotāji, mediķi, juristi u.c.

Vecākā bibliotekāre Viktorija Slesare aicināja labvēļus, kuri dāvinājuši grāmatas, saņemt nelielu suvenīru – zīmuli ar klāt pievienotu bibliotēkas logo. Katru dāvinātāju Viktorija nosauca vārdā un uzvārdā, tie ir:
Genādijs Alferovs, Bruno Aščuks, Tatjana Azamatova, Marija Baranovska, Anna Bartuša, Inta Beikule, Marija Bērtiņa - Bērziņa, Dzintra Bukevica, Aina Cabule, Viktorija Cimmermane, Vera Čertkova, Donāts Dilba, Olga Dineva, Genovefa Donga, Natālija Drobiševska, Žanna Drozdovska, Silvija Ekšteta, Ludmila Fedosejeva, Skaidrīte Gasperoviča, Kazimirs Gendels, Alla Girdjuka, Natālija Gladkaja, Mihails Gončaronoks, Pāvels Govlovskis, Olīvija Ģiluča, Dina Ignatjeva, Inta Japiņa, Janīna Kairāne, Andrejs Katargins, Anatolijs Kauškalis, Inga Kavinska, Ņina Kižlo, Jeļena Klimova, Olga Kokoriša, Krāslavas vēstures un mākslas muzejs, Ninele Krigouzova, Ninele Kukaine, Raimonds Lazda, Inese Leonoviča, Olga Lukša, Boriss Ļahovs, Jānis Ļaksa, Ludmila Makareviča, Veronika Miglāne, Regīna Mihailova, Veronika Mileika, Valentīna Moiseja, Žaneta Moiseja, Snežana Nartiša, Nikita Nikitins, Praskovja Osipova, Regīna Ostrovska, Valentīna Pantelejeva, Inga Pizāne, Igors Platonovs, Timurs Ratkevičs, Ļubova Raubiško, Andris Rimšāns, Aleksandrs Samulevičs, Vladimirs Saveļjevs, Marija Sitika, Solvija Skerškāne, Malda Šidlovska, Tatjana Šulmane, Lilija Tama, Ilga Taperte, Inna Ungure, Ēriks - Jānis Vanags, Eduards Voroņeckis un Jevgēnija Živuhina.

Varbūt kāds arī nav šajā sarakstā, jo dažreiz cilvēki, kuri ziedo grāmatu, nepasaka savu uzvārdu. Paldies arī viņiem!

Viens no bibliotēkas apmeklētājiem - Eduards Danovskis - dalījās atmiņās un izteica novēlējumu bibliotēkai: „Skolā bērni runāja, ka ir tāda maģijas grāmata - melnas lapas ar baltiem burtiem. Es, mazs knauķis, aizgāju uz bibliotēku un jautāju pēc melnās maģijas grāmatas. Bibliotekāre brīdi padomāja un iedeva man grāmatiņu par ateismu, kuru es izlasīju (publika stāstījumu uzņēma ar sirsnīgiem smiekliem un skaļiem aplausiem). Mūsdienās grāmatas ir dārgas, ne visi var atļauties tās nopirkt. Bibliotēka ir bijusi un būs kā sociālais lifts. Jebkurš cilvēks Latvijā, ja ir tieksme pēc zināšanām, ar bibliotēkas starpniecību šīs zināšanas varēs gūt, un viņam tās noderēs. Esmu pats sevi audzinājis un izaudzinājis, pateicoties grāmatām. Grāmatas kā cilvēkus vajag šķirot, lai labo grāmatu būtu daudz. Mūsu bibliotēka plaukst, tā tik turēt! Šo ziedu, kas man šodien rokās, dāvināšu bibliotēkas vadītājai Valentīnai.”

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītāju skaits patiesi pieaug, neraugoties uz faktu, ka iedzīvotāju skaits novadā sarucis. Kā sacīja bibliotēkas vadītāja, grāmata ir mūsu valstiskuma pamats. Var mainīties laiki, nākt jaunas tehnoloģijas, dažādojas iespējas lasīt, bet neviens nekad neatsvērs tās sajūtas, kas pārņem mūs, paņemot rokās grāmatu!

Juris Roga,
autora foto

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru