2017. gada 21. marts

Lasīšanas svētki Krāslavā


Avots:
http://ezerzeme.lv/lv/zinas/sabiedriba/18284/i-lasisanas-svetki-kraslava
Draugi, daudz lasiet, izgudrojiet prātu un jūtas, lai dvēselē rodas dziļums. /Rūdolfs Blaumanis/ Jau piekto gadu lasīšanas svētki tika organizēti Krāslavā. Tos ar nosaukumu  “Eiropas kultūras darbinieku, rakstnieku devums Eiropas vērtību stiprināšanā cilvēktiesībās, demokrātijā, tiesiskumā” atbalsta informācijas centra EUROPE DIRECT AUSTRUMLATGALĒ. 300 svētku dalībnieki atnāca, lai papriecātos un saņemtu dāvanas par “Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrijas 2016” paveikto darbu, kā arī par aktīvu līdzdalību bibliotēkas organizētājos pasākumos.Svētkus ar pavasarīgajām dziesmiņām ieskandināja visjaunāko lasītāju kuplais skaits no PII “Pienenīte” un “Pīlādzītis”.
KNCB direktore Valentīna Magidas apsveica lasītājus, uzsverot projekta doto iespēju lasīt grāmatas latviešu valodā, tulkotas no daudzām Eiropas valodām, atzīmēja arī grāmatu lasīšanas svarīgumu mūsdienu tehnoloģiju attīstītajā pasaulē. Rēzeknes Jauniešu teātra “JORIKS” izrāde “Princese Smurfiņu brīnumzemē” uzjautrināja gan mazus, gan lielus lasītājus


Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 23 (21.03.2017.)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru