2018. gada 20. marts

Bērniem, jauniešiem un lasītprieka vēstnešiem


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/berniem-jauniesiem-un-lasitprieka-vestnesiem.html

  
 
 
Uz 6. Lasīšanas svētkiem Krāslavas Kultūras namā pulcējās lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” (BJVŽ 2017) aktīvākie dalībnieki, kurus sveica Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas (KNCB) vadītāja Valentīna Magidas un iestādes Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā no Dagdas un Krāslava novada piedalījās aptuveni pustūkstotis lasītāju, taču aizpildīja anketu tikai 418 žūrijas eksperti, bet 68 lasītāji anketas neaizpildīja, lai gan grāmatas lasīja. Tie, kuri pārstāvēja mūsu novadu Lielajos lasīšanas svētkos Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Krāslavas Kultūras namā padalījās savos iespaidos. Pasākuma turpinājumā rīkotāji sveica un apdāvināja žūrijas ekspertu un lasītprieka veicinātājus.

Par Lasīšanas vēstnesi – 2017. Latgales reģionā nominētā Olga Podjava, jau saņemto dāvanu klāstu tagad papildinās ar pateicību no Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas.
 
KNCB Atzinības par aktīvu sadarbību un sekmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā piešķirtas septiņām izglītības iestādēm: Krāslavas Valsts ģimnāzijai, Krāslavas pamatskolai, Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu pamatskolai, Varavīksnes vidusskolai, Indras pamatskolai, Robežnieku pamatskolai un Izvaltas pamatskolai.

Īpašās pateicības pasniegtas Varavīksnes vidusskolas skolotājai Jeļenai Kļimovai un Valentīnai Purpišai, Krāslavas Gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolotājai Innai Sevostjanovai, pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pienenīte” skolotājām Ainai Stepiņai un Dzintrai Dzalbei, PII „Pīlādzītis” skolotājām Ilonai Kalinkai un Ilonai Eisakai.

Pateicības saņēma BJVŽ 2017 lasītājas Olga Podjava, Janīna Romanovska un Vija Sjadro.  
Par Superlasītāju 2017. gadā (izlasīja vairāk nekā 150 grāmatu) atzīta Arina Makasejeva un viņas māmiņa Vera Kovaļova.

Par aktīvu dalību konkursā „Margaritas Stārastes tēlu atdzimšana 21. gadsimtā” pateicības saņēma Samanta Adamoviča un Lija Ignatjeva.
 
KNCB Pateicības par ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanā „BJVŽ 2017” piešķirtas PII „Pienenīte”, PII „Pīlādzītis” un Varavīksnes vidusskolai.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas balviņas un pateicības pasniegtas PII skolotājām Ainai Stepiņai, Dzintrai Dzalbei, Ilonai Kalinkai, Ilonai Eisakai, Ivetai Aļžanovai, Violetai Bernatei, savukārt LNB pateicības - Valentīnai Purpišai, Ludmilai Buhalovai un Verai Avotai.

Pasākumā sumināja Krāslavas un Dagdas novadu četru skolu bibliotēkas - Dagdas vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas un Ezernieku vidusskolas.
Pasākuma rīkotāji pateicās arī visām 16 Krāslavas un Dagdas novada bibliotēkām.

Pasākumā gaitā klātesošie tika iepazīstināti arī ar programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” rezultātiem. Turpinājumā visiem bija iespēja noskatīties Daugavpils novada kultūras centra „Vārpa” izrādi „Maija un Paija”.
 
Juris Roga,
autora foto

Fotogalerija


 

4 komentāri: