2018. gada 13. marts

Mēs paši veidojam savu pasauli


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/mes-pasi-veidojam-savu-pasauli.html


Jau divpadsmito reizi Latvijā norisinājās projektu konkurss „Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi”. Konkursa ietvaros 2017. gadā tika pieteikti 800 projekti, no tiem 528 projekti tika atbalstīti un īstenoti. Projektu iesniedzēji ir iedzīvotāju grupas vai biedrības dažādās Latvijas pašvaldībās. Ir realizētas visdažādākās idejas – sākot ar bērnu rotaļu laukumiem, sakārtotiem vides objektiem, aktivitātēm uzņēmējdarbības veicināšanā un jauniem tautas tērpiem.   

Saliedējot savus spēkus, mēs spējam pierādīt, ka arī, darbojoties mazajos projektos, ir iespēja īstenot mazākas vai lielākas idejas, nežēlojot savu laiku, darbu un līdzfinansējumu.

Ielūgums no pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” šogad atnāca uz Krāslavas novada Centrālo bibliotēku - iniciatīvas grupai „Rubika kubs”- ar aicinājumu piedalīties noslēguma pasākumā šī gada 10. martā Ādažos. Projekts „Jauniešu istabas iekārtojums Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā” tika izvirzīts apbalvošanai!

Ieskatoties projekta idejas vēsturē – bibliotēkas darbinieki iniciēja ideju, ka ir nepieciešama atsevišķa telpa jauniešiem – emocijām, iespaidiem, izglītojošiem un cita veida atbalstošiem pasākumiem bibliotēkā. Jau pati ideja jauniešu istabas tapšanai vienoja tos Krāslavas novada jauniešus, kuri ir aktīvi bibliotēkas apmeklētāji. Iesaistījās ne tikai tie jaunieši, kuri dzīvo Krāslavā, bet arī tie, kuri vasaras mēnešos atbrauc apciemot radus Krāslavā. „Projekts kļuva par iemeslu satikties bibliotēkā, atraktīvi un lietderīgi pavadīt laiku”, atzina projekta īstenotāji. Lielākie un zinošākie uzņēmās smagākus darbus, mazākie un radošākie tika pie krāsošanas un dekorēšanas. Neiztikām bez nevienaldzīgajiem krāslaviešiem, kuri, ikdienā strādājot citā darbā, atrada laiku apmeklēt bibliotēku un īstenot kopīgo ideju. Pateicoties Svetlanas Pitrānes palīdzībai un brīvprātīgajam darbam, radās sienas apgleznojums, īsts mākslas šedevrs – siena ar skatu uz Krāslavu „mūsdienu toņos”.

Pateicamies Krāslavas jauniešiem Evelīnai Saksonei un Armandam Moisejam, kuri godam nesa Krāslavas vārdu, prezentējot realizēto darbu noslēguma pasākumā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” Ādažos un izcīnot pirmo vietu Latgales reģiona mērogā. Prieks un gandarījums mijās ar smiekliem un asarām. Uzslavas un atbalsts no blakus sēdošajiem noslēguma pasākuma dalībniekiem un tiem, kas juta līdzi, esot Krāslavā un aiz tās robežām, lika manīt piederības sajūtu savai zemei, apliecinot dzimtās puses mīlestību un pašaizliedzību.
 
Esam pateicīgi Krāslavas novada pašvaldībai un projekta koordinatorei Inārai Dzalbei par iespēju īstenot Krāslavas bibliotēkas darbinieku ideju. Milzīgs paldies iniciatīvas grupas „Rubika kubs” entuziastiem par padarīto un drosmi cildināt Krāslavas vārdu.
 
 Aicinām krāslaviešus arī turpmāk pierādīt sevi lielākos vai mazākos darbos. Jauniešiem savukārt novēlam izturību jebkuros pārbaudījumos ikdienā - gan mācībās, gan nākotnes plānošanā. Lai piepildās jūsu sapņi!
 
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas
darbinieku vārdā - Žaneta Moiseja
 

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru