2018. gada 16. okt.

Erudīcijas konkurss 7.-9.kl. skolēniem


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/erudicijas-konkurss-7-9-kl-skoleniem.htmlGatavojoties Latvijas valsts 100. gadadienai, Krāslavas novada Сentrālajā bibliotēka organizēja novada skolu erudīcijas konkursu „Latvijas vēsture skaitļos un faktos”. Konkursa tēma bija Latvijas vēsture, svētku un atceres dienas, vēsturiskās personības, sava novada vēsture. Bibliotēkas pasākuma mērķis – rosināt skolēnu interesi par savas valsts un novada vēsturi, pilnveidot zināšanas, stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko apziņu.
 
Konkursam pieteicās  komandas no Krāslavas pamatskolas, Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas, Robežnieku pamatskolas un 2 komandas no Indras pamatskolas.
Konkursa sākumā katra komanda veidoja nelielu prezentāciju, kurā stāstīja, ko ikviens no viņiem var izdarīt, lai Latviju padarītu skaistāku, sakoptāku, mīļāku, tādu, kādu tieši skolēni vēlētos redzēt paši. Tālākā gaitā uz ekrāna parādījās jautājumi. Atvēlētajā laikā 30 sekundēs katra no komandām sagatavoja rakstiski atbildi. Tie jautājumi, kuri prasīja plašāku skaidrojumu, bija atbildami mutiski. Kopumā bija 47 jautājumi, par katru pareizu atbildi varēja saņemt 1 punktu.
 
Konkursa komisija, saskaitot katras komandas vērtējumu, par uzvarētāju noteica Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komandu, kuras zināšanas tika novērtētas ar 67 punktiem. Otro vietu ieguva Indras pamatskolas komanda „Indras vēsturnieki” – 62,5 punkti, trešo vietu – Krāslavas pamatskolas komanda – 60,5 punkti.
 
Visas komandas balvās saņēma pateicības  un saldās balvas. Uzvarētājkomanda dosies ekskursijā pa Jelgavas novada Ziemassvētku kauju takām.
 
 Ar pateicības vārdiem un ziediem tika sveikti vēstures un sociālo zinību skolotāji Margarita Borodina-Ignatoviča, Dzintra Rateniece, Aleksandrs Kadeņecs, Ivars Slesars, Vija Sjadro par skolēnu sagatavošanu konkursam un Viktorija Nalivaiko par metodisko atbalstu konkursa organizēšanā.
Konkursa noslēgumā organizatori un žūrijas komisija vēlēja visiem gribu un pacietību, izzinot Latvijas vēsturi, būt gudrākiem un pārliecinātākiem pašiem par sevi un savu valsti.

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru