2018. gada 4. okt.

Nemateriālā mantojuma popularizēšana Krāslavā


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/nemateriala-mantojuma-popularizesana-kraslava.html


Piektdien, 28. septembrī, Krāslavā, Krāslavas pils Amatu mājā, notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Latgales nodaļas konference Nemateriālā mantojuma popularizēšana Latgales bibliotēkās”, kas pulcēja aptuveni 95 cilvēkus no visas Latgales. Konferences tēma bija tāda nemateriāli materiāla vērtība kā ēdiens, kam bija veltīti gan vairāku lektoru priekšlasījumi, gan bibliotekāru konkurss.
 
Īsto rudens dzestrumu palīdzēja kliedēt Krāslavas novada domes priekšsēdētaja vietnieks Viktors Moisejs, kurš sveica visus konferences viesus Krāslavā.
 
Lai plašāk pievērstos tēmas izzināšanai, konferences uzrunu teica LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone, atklājot klātesošajiem IFLA Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkumu, pieminot par vienreizēju notikumu - bibliotekāru modes skati, kas notika IFLA 84. ģenerālkonferencē Kualalumpurā, Malaizijā. Savukārt Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas rīkotajā konferencē tika demonstrēta Latgales bibliotekāru pagatavoto Latgales tradicionālo ēdienu skate.
 
Konferences laikā lektore, grāmatu autore Lolita Šelvaha iepazīstināja klātesošos ar tradicionālajiem latviešu ēdieniem, savukārt par ēdieniem gada ritējumā stāstīja tautas daiļamata meistare un grāmatu autore Maija Kulakova.
 
Biedrības „Latgales Kulinārā mantojuma centrs” valdes priekšsēdētāja Tatjana Kozačuka iepazīstināja klātesošos ar Latgales kulinārā mantojuma tīkla attīstību, projektiem un biedrības darbību, bet Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciāliste Baiba Matvejenko stāstīja par jauno ekspozīciju „Pi vīna golda”, kas tiek veidota pils staļļos un tiks atklāta šī gada 25. oktobrī. Pasākums, kā arī šīs dienas laika apstākļi bija notikumiem un emocijām bagāti. Pirms ieturēt pusdienas, viesi varēja izbaudīt romantisku atpūtu pastaigā pa Krāslavas pils parka celiņiem, baudot unikālo skatu uz Daugavas lokiem, īpaši viesiem manot, ka ekskursiju vada pats grāfs - gids no grāfu Plāteru laikiem.
 
Pēc konferences oficiālās daļas visi klātesošie varēja nogaršot Latgales kulinārā mantojuma ēdienus, ko pagatavoja un radoši prezentēja Latgales novadu un pagastu bibliotekāri, kā arī paši Krāslavas novada bibliotekāri, piedāvājot atsevišķi Krāslavas pilsētas 5 pamatiedzīvotāju tautību tradicionālo ēdienu recepšu prezentācijas. Pieteikto ēdienu recepšu izsoles radošais priekšnesums – stāstījumos, video demonstrējumos, teatralizētajā priekšnesumā, stiprināja piederības sajūtu un lepnumu par savu kultūru un konkrētu dzīvesvietu.
 
Komisija izvēlējās 3 ēdienus atbilstoši nominācijām „Garšas inteliģence”, „Dažādais latgalietis” un „Visugunīgākais ēdiens”. Atraktivitāte piemita ikvienai bibliotēkai, kas stiprināja komisijas pārliecību par latgaliešu bagāto un dāsno ēdienu piedāvājuma klāstu un viesu uzņemšanas tradīcijām.
Balvu Сentrālās bibliotēkas kolektīvs savā priekšnesumā īpaši pārsteidza, tādējādi iegūstot gan titulu „Dažādais latgalietis”, gan arī saņemot konferences dalībnieku vislielāko simpātiju skaitu.
 
Nominācijas „Garšas inteliģence” un „Visugunīgākais ēdiens” tika piešķirtas Krāslavas novada bibliotēkām, attiecīgi Izvaltas pagasta bibliotēkai un Kaplavas pagasta bibliotēkai. Savukārt biedrība „Latgales Kulinārā mantojuma centrs” pasniedza pārsteiguma balvu Robežnieku pagasta bibliotēkai par ēdienu vizuālo noformējumu.
 
Krāslavas novada Centrālā bibliotēka pateicas Krāslavas novada domei, īpaši Jānim Geibam, par sapratni konferences organizēšanas darbā, Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra vadītājai Tatjanai Kozačukai par idejas virzību, atsaucību un veiksmīgu sadarbību, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja kolektīvam par darbu ne tikai saimnieciskajā jomā, bet arī konferences radošā gara uzturēšanā; kā arī visiem sadarbības partneriem - Aleksandram Maijeram, Sergejam Jančevskim, Ivaram Geibam, Dacei Samsanovičai, Aleksandram Kadeņecam, Vijai Kancevičai un Larisai Gribulei.
 
Cerēsim, ka tiks īstenota Krāslavas novada Сentrālās bibliotēkas sadarbība ar biedrību „Latgales kulinārā mantojuma centrs” grāmatas „Latgales kulinārā mantojuma pavārgrāmata” izdošanā. Šajā grāmatā tiks apkopotas Latgales tradicionālo ēdienu receptes, kas tika iecienītas konkrētajā Latgales novadā, pagastā laika posmā no 1918. gada līdz mūsdienām, tādējādi saglabājot mūsu vecmāmiņu un māmiņu bagāto un daudzveidīgo kulinārā mantojuma recepšu klāstu, izmantojot tās šodien, kā arī nododot šīs receptes nākamajām paaudzēm.
 
Žaneta Moiseja,Krāslavas NC bibliotēkas metodiķe

Fotogalerija
 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru