2021. gada 3. dec.

Voldemāra Caunes balva ceļo uz Krāslavas novadu

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/voldemara-caunes-balva-celo-uz-kraslavas-novadu.html
2021. gada 26. novembrī Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 244. gadskārtas konferences otrajā daļā svinīgi tika paziņoti Voldemāra Caunes balvas „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” uzvarētāji.

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka no 2007. gada izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”, kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.

Šogad apbalvojumu minētajā nominācijā saņēma Kalētu pagasta bibliotēkas vadītāja Elita Jaunzeme un Krāslavas novada Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Bronka.

Kopumā balvai tika iesniegti pieci pieteikumi, ko izskatīja konkursa pieteikumu izvērtēšanas žūrijas komisija, ko pārstāvēja arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova.

Krāslavas novada Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītājai balva piešķirta par radošo darbību, aktīvi un sekmīgi veicinot bērnu un jauniešu iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā, īpaši darbojoties ar bērniem un jauniešiem.

 Nenoliedzami pelnoši Dagdas Bērnu literatūras nodaļa ik gadu saņem atzinības vārdus par mākslinieciskās vides veidošanu un uzturēšanu bibliotēkas telpās. Bibliotēkas telpās manāma identiska un rotaļīga atmosfēra ar līdzsvarotiem vizuāliem elementiem, kas uztur veseluma un gaumes kompozīciju, atbilstoši mērķauditorijai. Suvenīri un dekori, pašu rokām darināti, krāsainās kartiņas, lādītes, rotājumi utt. no grāmatu un žurnālu autoriem, pēc personīgās un speciālistu pieredzes meistarklasēs katrreiz sasauc lielu jaunu un pieredzējušo amatnieku pulku. Vēl viens bibliotekāres nopelns vietējās kopienas saliedēšanā un aktivizēšanā ir pamanīt un uzrunāt vietējos talantīgos bērnus un jauniešus, kas labprāt stāsta un rāda savus sasniegumus mākslā, literatūrā un hobija nozares pārzināšanā.

Ilona ar savu iniciatīvu aktīvi iesaistās valsts valodas, latgaliešu valodas, senvārdu un apvidvārdu saglabāšanā. Mēneša joku sleja, viktorīnas, anagrammas, krustvārdu mīklas, vārdu spēles, virtuālais dialogs u.c. - to Ilona integrē savā darbā ar bibliotēkas lietotājiem, neskatoties uz saspringto laiku. Šogad sadarbībā ar kolēģi, vietējiem pagastu iedzīvotājiem un uzņēmējiem tika izgatavota galda spēle „Putreņvourdu vuoceleite”, kas atspoguļo vietējo pagastu latgaliešu apvidvārdu izmantošanas prasmes un tradīcijas.

Lai veicinātu Dagdas BLN lietotāju komunikācijas pilnveidošanas iespējas, projekta ietvaros Dagdas bērnu literatūras nodaļas apmeklētāji tika nodrošināti ar jaunām modernām tehnoloģijām, papildus nodrošinot pilnvērtīgu komunikācijas iespēju jauniešu vidū, iesaistot tos grupas darbā, izmantojot interaktīvas iekārtas. Dagdas BLN vadītāja Ilona Bronka aktīvi papildina savas viedās prasmes, kas līdzi nes medijpratību zināšanu un prasmju kopumu, piedāvājot viedās iespējas un pakalpojumus ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī bibliotēku darbiniekiem. Šogad aktīvi tika aprobētas LEADER programmas projekta iekārtas un programmas, kas manāmi piesaista mūsdienu jaunatni bibliotēkas grupu tiešsaistes un klātienes pasākumos un ikdienas apmeklējumos.

Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa ar savu darbību veicina bibliotēkas atpazīstamību vietējā kopienā un popularizē tās pozitīvu tēlu.

Voldemārs Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, no 1919. gada līdz 1923.

gadam strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919. gada 16. decembrī atklāja

pirmo bērnu literatūras nodaļu. 1947. gadā, paplašinot pilsētas 1.bibliotēkas bērnu nodaļu, tika

izveidota Liepājas 1.bērnu bibliotēka.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru