2023. gada 30. jūn.

Bibliotekāru darbseminārs savstarpējo zināšanu apmaiņai un redzesloka paplašināšanai

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/bibliotekaru-darbseminars-savstarpejo-zinasanu-apmainai-un-redzesloka-paplasinasanai.html27. jūnijā Krāslavas novada bibliotekāri Metodiskās dienas ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem uz Augšdaugavas novada Naujenes bibliotēku un izzinošā pārgājienā  „Pa Eiropas meža takām” uz z/s „Kurmīši” Krāslavas novadā. Kopā tika sapulcināti gandrīz piecdesmit speciālisti no Krāslavas un Dagdas bibliotēkām un citi interesenti, lai kopā veidotu izzinošu pasākumu ar kultūras iestāžu pārstāvjiem un vietējo uzņēmēju, stiprinātu pieredzi bibliotekārā darba jomā un diskutētu par aktualitātēm nozarē. Pārgājiena laikā dalībnieki apskatīja Daugavas ielejas mežus un laukus, ieguva zināšanas par bioloģiskās saimniecības augu daudzveidību, „ zaļo saimniekošanas veidu”, ekoloģiskās dzīves pamatprincipiem, apguva atraktīvas tējas pagatavošanas metodes.

Lai precizētu Krāslavas novada bibliotēku darbību turpmāk, vairotu bibliotekāru izpratni par jauno sadarbības modeli, uz tikšanos tika aicināta Krāslavas novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Inga Goldberga. Tikšanās laikā tika aktualizēti jautājumi, kas ir saistīti gan ar novada bibliotēku speciālistu interesēm, gan bibliotekārā darba procesa uzlabojumiem un pakalpojuma klāsta piedāvājumiem.

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki iepazinās ar Naujenes bibliotēkas  darbību, jauno ēku, bibliotēkas emuāru, aktivitātēm, struktūru, dalījās pieredzē un iedziļinājās Naujenes bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumā. Noslēgumā tika apspriestas dažādas sadarbības iespējas un citas ar bibliotekāro darbu saistītas lietas. Rezultātā bibliotēku speciālisti izvērtēja kolēģu darbu, apmainījās pieredzē, iedvesmojās jauniem darbiem, aktivitātēm un dalībai dažādos projektos.

Krāslavas novada bibliotēku speciālisti augsti novērtēja Naujenes bibliotēkas mūsdienīgo izskatu: „Vienkāršas, bet kompaktas mēbeles, inovatīvs apgaismojums, interesants dizains - nodaļu „saplūšana” un tai pašā laikā pārdomāts sektoru izkārtojums, kur tiek nošķirtas gan  bērnu, gan pieaugušo apkalpošanas nodaļas. Pārdomāts  un racionāli izmantots krājuma izkārtojums. Nekas neliecina par pārblīvējuma sajūtu. Būtu labi arī mūsu bibliotēkas pārveidot mūsdienīgāk! Tas varētu arī vairāk piesaistīt bērnu un jauniešu uzmanību un veicināt gribēšanu pavadīt laiku bibliotēkā. Izcila darbinieku attieksme un mīlestība pret savu darbu! Prieks par bibliotēkas vadītājas Diānas Čiževskas entuziasmu un mīlestību pret savu darbu.”

Bibliotekārus aizkustināja arī zemnieku saimniecības „Kurmīši” saimnieka Ivara tik aizraujoši patiess un no sirds veidots stāstījums par ārstniecības augiem, sausserža svaigo ogu, ievārījuma, medus un tēju degustācija. „Kurmīšu” saimnieka humora izjūta un personalizētā tējas izlase dāvanā! Tā bija jauka pirmā darba diena pēc atvaļinājuma,” tā atzīst Edīte.

Uz kurieni brauksim turpmāk?

Pagaidām tas vēl plānošanā, bet brauciens būs noteikti, un solās būt ne mazāk aizraujošs un vērtīgs. Sekojiet līdzi informācijai www.bibliotekakraslava.lv un Krāslavas novada bibliotēku „facebook” lapās!

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe
Margaritas Žavnerčikas foto


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru