2023. gada 6. jūn.

SKALĀ 2023 reģionālā sacensība

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/browse/6/article/3/skala-2023-regionala-sacensiba.html19. maijā Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas reģionālā sacensība.

Sacensībā piedalījās un Dagdas vidusskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Ezernieku, Robežnieku un Priežmalas pamatskolu 5. klašu audzēkņi.

Sacensības tiesneši - Krāslavas NC bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķe Sanita Kumpiņa un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciālists Eduards Danovskis - par reģionālo lasīšanas čempionu atzina Ezernieku pamatskolas 5. klases skolnieku Hugo Zeiliņu, kurš uzstāsies valsts finālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā septembrī. Uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

Visi reģionālās sacensības dalībnieki saņēma balviņas un pateicības par Skaļas lasīšanas popularizēšanu un diplomus par panākumiem reģionālajā sacensībā, skolotāji- grāmatas un pateicības par veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu Nacionālā Skalās lasīšanas sacensībā. Vislielāko prieku sagādāja ekskursija uz Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, ko novadīja Eduards Danovskis. Muzeja specialists interesanti pastāstīja par izstādi „Krāslavas pilsētai 100. Dzimuši Krāslavai” un iepazīstināja ar Grāfu Plāteru pils kompleksu un parku. Apmeklētājiem īpašu interesi izraisīja mākslinieces Gundegas Rancānes un koktēlnieka Antona Rancānu izstāde „Dienas gaisma”.

Latvijas Nacionālas bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova nodod sveicienu visiem lasītprieka veicinātājiem: ,,Audzināsim, veidosim lasītājus par labiem vecākiem, kuri lasīs grāmatas saviem bērniem priekšā. Augsim ar grāmatu!”

Mēs esam priecīgi par visiem labiem cilvēkiem, kuri veicina lasītprieku bērnos!

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Jurija Rogas foto


Fotogalerija

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru