2019. gada 30. sept.

Kad atziņas ir patiesas...

Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kad-atzinas-ir-patiesas.html20. septembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.a klases skolēni apmeklēja novada centrālo bibliotēku, kur notika dzejnieka Valda Granta-Krāslavieša atceres pasākums „Latgale - mana jaunības zeme, vēl skubina mani tavs atmiņu vīraks”. Par Valdi Grantu-Krāslavieti pastāstīja ārzemju latvietis, mācītājs Māris Ķirsons. Dzejas dienām veltīta pasākuma ietvaros tika atklāta arī mūsu novadnieka Ilmāra Veceļa keramikas izstāde.

Jaunieši ir gandarīti par iespēju apmeklēt šo pasākumu un dalās savās atziņās.
Anna Tarlecka: „Šis pasākums man ļoti patika, jo tas bija labi organizēts un pārdomāts. Tajā piedalījās vairāki viesi: skolotāji, kultūras darbinieki, bibliotēkas darbinieki un īpašais viesis - luterāņu mācītājs Māris Ķirsons. Viņa stāstījums mani īpaši iedvesmoja, jo viņš akcentēja mūsu tautas svarīgākās vērtības. Ikvienam jālepojas ar savu valodu, svētkiem, kultūru un zemi, latvieši ir arāju tauta - drosmīga, sīksta un izturīga. Manuprāt, šīs atziņas ir patiesas.”

Artjoms Jemeļjanovičs: „Es piedalījos pasākumā kopā ar klasesbiedriem un klases audzinātāju, bija patīkami pavadīt piektdienas pēcpusdienu īpašā atmosfērā. Man patīk saskarties ar gudriem, zinošiem un talantīgiem cilvēkiem. Es ne tikai uzzināju jaunus faktus par mūsu novadnieku Valdi Grantu-Krāslavieti, bet arī apskatīju keramikas izstādi. Šo izstādi prezentēja meistars no Aulejas pagasta Ilmārs Vecelis. Māksla mani iedvesmo un dod spārnus. Amatnieku darbi ir neatkārtojami!”
 
Evelīna Vivate: „Manā sirdī īpašas emocijas izraisīja mācītāja un atkarību speciālista M.Ķirsona stāsts. Es apguvu jaunu jēdzienu - mankurtisms. M.Ķirsons mums paskaidroja, ka mēs nedrīkstam kļūt par mankurtiem - cilvēkiem, kuri neatceras savu pagātni, jo tādus cilvēkus ir ļoti viegli izmantot. Man ļoti patīk klausīties dzīvesstāstus, atmiņas par vēsturiskajiem notikumiem. V.Granta-Krāslavieša liktenis apliecina - karš vienmēr ir šausmīgs.”
 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.a klases skolēni


 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru