2022. gada 14. dec.

Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē "blogger.com"

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-novada-graveru-kastulinas-un-skeltovas-pagastu-biblioteku-emuari-vietne-blogge.htmlNo 2022. gada 21. septembra līdz 30. novembrim Krāslavas novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar „Data Media Group”, Kultūras informācijas sistēmu centru „BIBLIO” projekta ietvaros īstenoja jaunu projektu „Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē blogger.com” (atbilstoši modelim, kuru nodrošina Erasmus+ programma). Šī projekta mērķis bija izveidot un izplatīt kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu publicitātes un jaunumu informācijas saziņas vietni - emuāru, nodrošinot tā pieejamību un digitālā tēla popularizāciju atbilstoši sabiedrības interesēm un bibliotekāru izaugsmes spējām.

Pamatojoties uz 2021. gada administratīvi teritoriālo reformu, no 2021. gada 1. jūlija  trīs Aglonas novada pagasti - Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas - tika iekļauti Krāslavas novadā, kā rezultātā minēto pagastu bibliotēkas tika pievienotas Krāslavas novada Centrālajai bibliotēkai.

Katrai Krāslavas novada bibliotēkai, Dagdas bibliotēkai un tās struktūrvienībām ir savs emuārs un bibliotēku speciālistiem ir atbilstošas kompetences to uzturēšanā. Turpretī iepriekš minēto Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku darbiniekiem nebija pieredzes darbā ar emuāriem. Tāpēc, lai izveidotu vienotu Krāslavas novada bibliotēku informatīvo tīklu, aktualizējās jautājums par šo pagastu bibliotēku digitālo tēlu, sabiedrības informēšanas kanālu un bibliotekāru zināšanām un prasmēm, veidojot emuāra saturu blogspot.com.

Galvenās projekta aktivitātes

1. Izstrādāt projektu.

2. Veikt bibliotēku lietotāju aptauju un apkopot datus par bibliotēkas personīgo zīmolu un to popularizācijas svarīgumu, emuāra pieejamību un aktualitāti, vērtīgu un interesantu saturu lietotājiem pirms projekta realizācijas.
3. Pilnveidot 3 pagastu bibliotēku speciālistu zināšanu un prasmju, veidojot emuāra saturu blogspot.com (praktikumi).
4. Izstrādāt un izveidot 3 pagastu bibliotēku emuārus, veidot efektīvu refleksiju.
5. Kvalitatīvi koordinēt un popularizēt 3 pagastu bibliotēku emuāru vietņu saturu ilgtermiņā.
6. Publicēt un popularizēt projekta rezultātus.

Projekta īstenošanas rezultāti

  • Ir izveidoti 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri, līdz ar to  tagad visām Krāslavas novada bibliotēkām ir emuāri:


Grāveru pagasta bibliotēkas emuārs: https://graverupbiblioteka.blogspot.com/
Kastuļinas pagasta bibliotēkas emuārs: https://kastulinasbiblioteka.blogspot.com/
Šķeltovas pagasta bibliotēkas emuārs: https://skeltovaspbiblioteka.blogspot.com/

  • Ir izveidoti 3 Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku „facebook” konti:


Grāveru pagasta bibliotēkas „facebook” konts: https://www.facebook.com/graverupagastabiblioteka
Kastuļinas pagasta bibliotēkas ,,facebook” konts: https://www.facebook.com/kastulinaspagastabiblioteka/
Šķeltovas pagasta bibliotēkas „facebook” konts: https://www.facebook.com/skeltovaspagastabiblioteka/

Aicinām sekot Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāriem un sociālajiem kontiem  ,,facebook”!

Ilona Cabule,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
sistēmas administratore, idejas autore un projekta īstenotāja
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru