2022. gada 1. dec.

Lūkot pieredzi Kuldīgā

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/lukot-pieredzi-kuldiga.htmlLai uzlabotu publisko bibliotēku pakalpojumu kvalitāti un veicinātu inovatīvu risinājumu ieviešanu bibliotekārā darba procesā, veicinot pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņu starp Latvijas novadu bibliotēkām, Krāslavas, Jelgavas un Kuldīgas novadu bibliotēku speciālisti vienojās par sadarbības iespējām lokālās kultūrvides informācijas resursu pārvaldīšanā.

Pasākuma tiešā mērķa grupa bija Krāslavas, Jelgavas un Kuldīgas novadu bibliotēku pārstāvji – reģiona galveno bibliotēku speciālisti, t.sk. bibliotekāri, metodiķi, vietējās nozīmes bibliotēku vadītāji.

Apzinot nozares aktualitātes novadpētniecības informācijas resursu un krājuma organizēšanā, pārvaldīšanā un popularizēšanā, š.g. 19. oktobrī notika tiešsaistes seminārs Krāslavas novada bibliotekāriem, kuru vadīja Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece metodiskajā darbā Gunta Grundmane. Savukārt Krāslavas novada bibliotekāri izvērtēja Kuldīgas novada vietējās nozīmes bibliotēku speciālistu veidotās virtuālās izstādes 2022 par tēmu „Bibliotēku vēsture”.

24. novembrī Krāslavas un Jelgavas novadu bibliotekāri tika uzaicināti uz Kuldīgas novada bibliotēku metodisko semināru Kuldīgā. Semināra laikā Kuldīgas novada pagastu publisko bibliotēku vadītājas dalījās ar virtuālo izstāžu veidošanas pieredzes stāstiem – ieguvumiem un grūtībām. Bibliotekāru atzinums: „Daudz tika apgūts, taču vēl ir jāpilnveidojas, apgūstot mūsdienīgas dizaina tendences un to tehniskos risinājumus.”

Atlasot labākos virtuālo izstāžu darbus, ņemot vērā tēmas aktualitāti, tehnisko risinājumu un vizuālo noformējumu, no 24 pretendentiem tika izvirzīti 4 nominanti, kuri saņēma Krāslavas un Dagdas suvenīrus un atzinības.

Turpinājumā semināra dalībniekiem bija iespēja klausīties Starpnozaru mākslas grupas „SERDE” tradicionālās kultūras pētnieces un kultūras pasākumu producentes Signes Pucenas lekciju. Starpdisciplinārā mākslas grupa „SERDE” ir publiska biedrība Latvijā, kuras misija ir attīstīt reģionālo un starptautisko sadarbību starp dažādām kultūras jomām, organizācijām un profesionāļiem.

Noslēgumā Krāslavas novada bibliotēku speciālisti - Anna Bartuša (Krāslavas novada Centrālā bibliotēka), Dace Zeiza (Dagdas bibliotēka) un Ludmila Paskačima (Svariņu pagasta bibliotēka) dalījās ar lokālās kultūrvides dokumentu krājuma pārvaldības labās prakses piemēriem un aktīvi iesaistījās diskusijās ar kolēģiem.

Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Bronka apliecina: „Pasākuma tēmai bibliotēku vēstures apzināšanā un saglabāšanā šodien ir ļoti nozīmīga loma arī sabiedrībā un īpaši vietējā kopienā. Un tas, ka paši bibliotekāri spēj to mūsdienīgi un kvalitatīvi pasniegt, sniedz gandarījumu un rezultātus bibliotekārā darba novērtēšanai.”

Izbraukuma laikā tika apskatīta Kuldīgas Galvenās bibliotēka, tās struktūrvienības un izieta ekskursija pa Kuldīgas vecpilsētas skaistākām vietām. Kā atzīst Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēkas vadītāja Diāna Maksimova: „Svarīgi ir apzināt un saglabāt mūsu kultūrvesturisko mantojumu, bibliotekārā piedāvājuma pilnveidošanai, ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Vienmēr ir ļoti vērtīgi piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos, lai pilnveidotos un rastu jaunas radošas idejas.”

Ar Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības atbalstu tika realizēts kārtējais labās prakses apmaiņas brauciens uz Kuldīgu bibliotēku attīstības un sadarbības veicināšanas jomā.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas metodiķe
Autores foto

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru