2009. gada 15. dec.

Iesākto turpinās vēl pāris gadu

Avots
Ezerzeme, Nr.89, 3. lpp.
20.11.2009

Iesākto turpinās vēl pāris gadu

отступŠajā steidzīgajā laikmetā Krāslavas novada centrālā bibliotēka pievērsusies digitalizācijai, kas burtiski pārņēmusi visu 21. gadsimtu, jo mūsdienās cilvēkam bieži vien nav daudz laika informācijas meklēšanai - viņš grib ātri, tūlīt pat! Īsi pirms valsts svētkiem Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika diska "Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada ezeri” prezentācija, kas ir bibliotēkas autordarbs. Bijušajā Krāslavas rajonā vien ir ap 300 ezeriem. Šis disks tika veidots ar mērķi apkopot informāciju par visiem Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadā esošajiem ezeriem - maziem un lieliem, sekliem un dziļiem, zivju resursiem bagātíem un nabadzīgiem.
отступPasākumu atklāja bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas, kura atgādināja, ka pagājušā gada oktobrī prezentējām savu veidoto disku par mūsu pilsētas pamatlicējiem grāfiem Plāteriem. Toreiz, plānojot nākamos darbus, bibliotēkas darbinieki izdomāja, ka ir jāapkopo vienuviet informācija par visām bijušā Krāslavas rajona teritorijas ūdenstilpnēm. Novadu teritoriālā reforma rajonu sadalīja trīs novados, bet, turpinot attīstīt iepriekšējos sakarus, ir radīts šis saturiski vērtīgais disks, precīzāk, tā pirmā daļa - triju novadu ezeri. Nākamgad, ja viss veidosies veiksmīgi, bibliotēka prezentēs diska otro daļu - upes un upītes, bet vēl pēc gada - trešajā daļā - būs iekļautas vismazākās ūdenstilpes.
отступV. Magidas: “Veidojot disku, neviens nezināja, ka būs krīze. Domājām, ka apkopojumam par ezeriem varēsim pielikt klāt fotogrāfijas, bet līdzekļu trūkuma dēļ daudziem ezeriem nebūs fotogrāfiju. Domājām pie tā piestrādāt nākamgad, lai pie katra ezera tomēr varētu pielikt fotogrāfiju. Sākotnēji diska veidotāji lielas cerības lika uz kolēgiem laukos, bet ne visiem bija iespējas safotografēt ezerus, ne visiem ir transports. Arī administratīvi teritoriālā reforma destabilizēja situāciju, tālab ne visas ieceres realizētas, bet viss atrodas procesā un disku varēs papildināt.
отступDisks ir kā lieliska dāvana mūsu nākošajām paaudzēm. Rajons pajucis, vai pienāks atkal apvienošanās laiks? Lai Dievs dod, bet mēs gribam savām nākamajām paaudzēm atstāt to, kas bijis labs. Jo ir arī tādi ezeri, kas pamazām aizaug un pārvēršas par dīķiem. Ezeri jātīra, arī citi darbi tur jāveic, ko ne visi privātīpašnieki dara.
отступIzmantojot izdevību, gribu pateikt lielu paldies kolēģēm Annai Bartušai un Ilonai Cabulei, kuras ir veidojušas šo disku, strādājot ne tikai dienā, bet brīžiem pat pa vakariem un naktīs. «Paldies par lielo darbu! Ceru, ka nākamgad pirms valsts dzimšanas svētkiem varēsim prezentēt nākamo daļu.”
отступPrezentācijā diska veidotājas īpaši uzsvēra, ka šis ir absolūti jauns un nebijis produkts, kā arī informācijas apjoma ziņā ir visietilpīlgākais, kas līdz šim bibliotēkā ir tapis. Tajā vairāk vai mazāk pārstāvētas vairākas nozares: ģeogrāfija, literatūra, tiesības, tūrisms un sports. Disks sastāv no septiņām daļām, tas veidots tā, lai informāciju būtu iespējams papildināt. Šī iemesla dēļ, kā arī finansiālu apsvērumu dēļ disks nav tiražēts lielos apjomos, bet katram interesentam ir pieejams bibliotēkā. Dažus eksemplārus bibliotēka dāvināja prezentācijas pasākumā.
отступDiska ievadā rakstīts: “..Ir daudz cilvēku, kas bērnību un jaunību ir pavadījuši pie ezeriem. To krastos pagājis šis skaistais mūža posms, un uz visiem laikiem palikušas spilgtas atmiņas par makšķerēšanu, peldēšanos siltajos ūdeņos. Pēc tam, kad cilvēks jau nonācis pieaugušo kārtā, ezerus sāk uzskatīt par saimnieciski nozīmīgiem objektiem, kas dod daudz dažādu labumu, ir nepieciešami cilvēku eksistencei.”
отступLietotāji diskā atradīs gan praktiskas dabas informāciju, gan arī teikas par ezeriem, jo ar daudziem saistās leģendas, nostāsti un ticējumi. Klātesošie izrādīja interesi gan par diska papildināšanas iespējām, gan par likumdošanas jautājumiem attiecībā uz privātiem ezeriem, gan par pašu diska tapšanas procesu.
отступDiska tapšanā izmantota datu bāze www.ezeri.lv, kā arī Krāslavas novada centrālās bibliotēkas krājuma fotogrāfijas un materiāli. Par ieteikumiem diska satura pilnveidošanā bibliotēka pateicas Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes lekšējo ūdeņu kontroles daļas Daugavpils sektora vadītājam un vecākajiem inspektoriem, publisko bibliotēku vadītājiem.

Juris ROGA, autora foto

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru